Giải pháp tổ chức quản lý và mô hình hoạt động trung tâm logistics lạch huyện – hải phòng (tham khảo)

Giữa 5 mô phỏng đầu tư trên toàn cầu, đề xuất vận dụng mô phỏng huy động vốn mà những TT logistics trên toàn cầu đã vận dụng thành công như TT logistics của Nhật Bản và của Đức: đầu tư theo hình thức đối tác công – tư, trong đó mang sự tham gia đóng góp vốn từ phía chính quyền chủ yếu góp vốn dưới dạng đất và tư nhân góp phần còn lại. Cơ cấu tổ chức quản lý sẽ mang sự tham gia của các đối tác góp vốn, doanh thu sẽ phân chia theo tỷ lệ góp vốn.

Trung tâm logistics cảng biển tại Lạch Quận- Hải Phòng cần được quản lý bởi một tổ chức kinh tế thích hợp (doanh nghiệp) đó là doanh nghiệp cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Theo đó, tùy theo mức góp vốn mà những cổ đông (những đơn vị góp vốn) đóng góp, những nhà đầu tư sẽ được chia cổ tức tương ứng theo quyết định thường niên của Hội đồng quản trị Đơn vị.

Thời kì đầu, khai thác hiệu quả thị trường nhà cung cấp logistics hiện mang, trong đó tập trung vào những nhà cung cấp logistics thuê ngoài, tích hợp trọn gói và đồng bộ, tổ chức và hoạt động theo mô phỏng logistics bên thứ 3 (3PL) nhằm giảm yêu cầu đầu tư vốn, xúc tiến sản xuất, kinh doanh phát triển thông qua việc tối thiểu hóa giá bán và bổ sung GTGT cho hàng hóa và nhà cung cấp của những doanh nghiệp. Theo đó, việc đảm bảo rằng những nhà cung cấp mà khách  hàng yêu cầu phải được khắc phục hiệu quả. Từng bước triển khai mô phỏng logistics bên thứ 4 (4PL) và logistics bên thứ 5 (5PL) trên cơ sở vật chất phát triển thương nghiệp điện tử và quản trị chuỗi cung ứng hiện đại, hiệu quả, nhiều năm kinh nghiệm.

Hình 3.2 Mô phỏng tổ chức hoạt động

Do khách hàng sử dụng nhà cung cấp TT logistics tương đối đặc thù, thông thường là những doanh nghiệp to trong nước, trong khu vực và cả tầm cỡ quốc tế, TT logsitics cần nghiên cứu kỹ thị trường, nghiên cứu kỹ khách hàng truyền thống cũng như khách hàng mục tiêu tiềm năng, thực hiện những chương trình advertising and marketing và chăm sóc khách hàng đặc thù thích hợp, mang ưu đãi đặc thù về nhà cung cấp và giá cả hướng tới nhóm khách hàng này qua nhiều kênh đặc thù để phát triển nguồn hàng cũng như giữ khách hàng trong khoảng thời gian dài cho trung tâm. Những sản phẩm nhà cung cấp TT logistics phải ko ngừng được hoàn thiện, phổ thông, khuyến mại nhà cung cấp nhưng chất lượng nhà cung cấp vẫn đảm bảo để tăng năng lực khó khăn.

Rate this post

Bình luận