Ngân hàng thương mại suy nghĩ thế nào về “Vay vốn” của doanh nghiệp

Nhà băng thường lo lắng với hạ tầng về việc cho những doanh nghiệp mới khởi sự vay tiền vì xác suất thất bại cao. Hầu hết những nhà băng địa phương chỉ cho những doanh nghiệp mới vay tiền nếu họ giải quyết được tình hình và điều kiện dành cho người vay.
Vậy điều kiện nào sẽ làm cho những nhà băng yên tâm lúc cho những doanh nghiệp mới vay? Những nhà băng đặt ra ba nghi vấn to trước lúc cho vay và hiếm lúc nào họ đồng ý cấp vốn nếu ko nhận được những câu trả lời thỏa đáng cho cả ba câu:
1. Người vay với thể trả lại tiền ko?
2. Đặc điểm của người vay với đảm bảo rằng họ sẽ trả lại tiền ko?
của người vay với đảm bảo rằng họ sẽ trả lại tiền ko?
3. Nếu người vay ko thể trả lại tiền, với thể lấy tài sản tương đương của họ để tiêu thụ trên thị trường ko?
Với nghi vấn trước tiên, nhà băng sẽ thẩm định doanh nghiệp và bảng kế hoạch kinh doanh:
• Người vay vốn với hiểu thị trường và với kế hoạch khả thi để thỏa mãn thị trường hay ko?
• Người vay vốn có thương hiệu hoặc tri thức – hoặc cả hai – cần thiết và đủ để đưa doanh nghiệp mới thành lập hoạt động thành công ko?
• Kế hoạch kình doanh với thực tế, hoàn chỉnh và dựa trên những giả thiết hợp lý ko?
• Những dự đoán doanh thu và mức giá với thực tế và vừa sức ko?

Nhà băng cũng sẽ lưu ý tới vấn đề cấp vốn kinh doanh hợp lý, vì việc cấp vốn ko thỏa đáng là một nguyên nhân chính dẫn tới sự thất bại của doanh nghiệp.
Với nghi vấn thứ hai “Đặc điểm của người vay với đảm bảo họ sẽ trả lại tiền ko?”, nhà băng sẽ tìm câu trả lời bằng cách rà soát quá khứ vay nợ của người vay vốn. Dù đó là khoản vay tậu xe, thế chấp nhà cửa hay vay để kinh doanh, chủ nhà băng đều tìm chứng cứ khẳng định rằng người vay vốn sẽ trả tiền đúng hạn.
Nghi vấn thứ ba nói tới vật ký quỹ. Đây là tài sản thế chấp cho chủ nợ cho tới thời khắc trả tiền xong khoản vay. Với khoản vay tậu xe, nhà băng giữ lại quyền sở hữu xe và đảm bảo rằng bạn đã trả tiền một khoản thỏa đáng đủ để nhà băng với thể lấy lại xe, bán nó và hoàn lại đầy đủ khoản nợ từ tiền thu được nếu bạn ko thể trả tiền khoản nợ đúng hạn.
Cho vay để kinh doanh cũng tương tự. Nhà băng muốn thấy tài sản mà trong trường hợp doanh nghiệp thất bại, họ với thể bán đi để trang trải khoản vay. Những tài sản này với thể là tài sản lưu động như tiền mặt, hàng tồn và khoản phải thu, cũng với thể là tài sản nhất quyết như xe pháo, nhà xưởng và thiết bị.

Rate this post

Bình luận