Cơ sở hạ tầng trong ngành xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU

Hạ tầng hạ tầng

Hiện nay, phát triển hạ tầng hạ tầng của Việt Nam nhìn chung vẫn còn thiếu, chất lượng chưa cao, điều này gây trở ngại cho sự phát tri ển chung của nền kinh tế, trong đó mang hoạt động xuất khẩu. Theo báo cáo Năng lực khó khăn toàn cầu 2017 – 2018 của WEF, Việt Nam vẫn xếp hạng 79/137 nước được so sánh, chỉ tăng 2 bậc so với năm 2014. Mặc dù đã mang những cải thiện tune kết cấu hạ tầng hạ tầng của Việt Nam ko đồng bộ, vẫn còn yếu kém khiến cho hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.

Trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa, kết cấu hạ tầng tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa thuận tiện hơn, hiện đại hóa quá trình sản xuất và là động lực xúc tiến sản xuất phát triển. Hiện nay, phần to những trục đường bộ nối những vùng kinh tế trong cả nước từ Bắc tới Nam, từ Đông sang Tây để đảm bảo cho việc thông thương hàng hóa đã được hình thành. Tính tới nay, 950 km đường bộ cao tốc trong nước đã hoàn thành, nhiều tuyến đường, những cây cầu đã đưa vào sử dụng như cao tốc Hà Nội.

– Lào Cai, Hà Nội – Hải Phòng, Thành phường Hồ Chí Minh – Vũng Tàu, cầu Nhật Tân, cầu Cần Thơ… giúp thời kì vận chuyển hàng hóa giảm từ 30% tới 50%. Đối với hệ thống liên lạc đường biển, theo báo cáo của Bộ Liên lạc Vận tải tính tới tháng 12/2017, nước ta mang 251 bến cảng với khoảng 88 km chiều dài cầu cảng, khả năng thông quan khoảng 543,7 triệu tấn hàng/năm cùng với đó là việc đầu tư vào những máy móc tự động hóa để quá trình vận chuyển, bốc tháo dỡ hàng tiện dụng hơn, thay thế phần nào sức lực của con người. Mạng lưới đường sắt của Việt Nam mang chiều dài 2653 km tuyến chính, tuy nhiên trong đó chỉ mang 6,67% đạt chuẩn quốc tế, kỹ thuật đường sắt đi sau nhiều so với toàn cầu, điều này làm tốc độ và hiệu quả chạy của tầu bị hạn chế. Với vị trí nước ta mang chiều dài và hẹp, lẽ ra vận chuyển bằng đường sắt phải chiếm ưu thế trong vận chuyển hàng hóa đường dài nhưng trên thực tế, thị trường vận tải của ngành này chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ dưới 2%. Liên lạc hàng ko cũng đóng góp đáng kể trong việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa giữa những vùng trong cả nước và phục vụ cho hoạt động xuất khẩu sang những nước trên toàn cầu. Hiện cả nước mang 21 sân bay đang được sử dụng, trong số đó mang 8 sân bay quốc tế nhưng số đông những sân bay mang quy mô còn hạn chế, chưa mang sân bay nào là đầu mối hàng ko quan yếu của Việt Nam và khu vực. Hạ tầng điện, nước, thông tin liên lạc… đã mang thay đổi, đảm bảo duy trì và phát tri ển hoạt động sản xuất hàng hóa cho xuất khẩu.

Tuy vậy, hệ thống kết cấu hạ tầng liên lạc ở Việt Nam hầu hết mang quy mô nhỏ, chưa mang sự đồng bộ và chưa tạo được sự kết nối, việc đáp ứng nhu cầu liên lạc và đảm bảo an toàn lúc tham gia liên lạc còn khó khăn.Vấn đề bất cập hiện nay đó là sự thiếu đồng bộ giữa cảng biển với hệ thống liên lạc đường bộ, đường sắt và hệ thống nhà cung cấp tương trợ sau cảng biển, thiếu vắng những trung tâm logistics đặt tại những vị trí thuận lợi làm đầu mối trung chuyển, phân phối hàng hóa. Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới sự thiếu đồng bộ là do mức đầu tư ko hợp lý.

Lúc hệ thống kết cấu hạ tầng của Việt Nam phát triển đồng bộ, hiện đại sẽ kích thích hoạt động trao đổi thương nghiệp hàng chế biến của Việt Nam với những nước trên toàn cầu nói chung và thị trường EU nói riêng, xúc tiến tăng trưởng kinh tế, tăng năng suất, hiệu quả của nền kinh tế. Trái lại, hệ thống hạ tầng hạ tầng kém phát triển là một cản trở to đối với sự phát triển nói chung và hoạt động sản xuất hàng hóa cho xuất khẩu nói riêng. Do vậy, để tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu hàng chế biến, Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng hạ tầng chất lượng cao và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia.

Rate this post

Bình luận