Chính sách thu hút đầu tư gián tiếp nước ngoài và kiều hối cho đầu tư chứng khoán

Số liệu thống kê cho thấy số lượng những tài khoản nhà đầu tư tư nhân nước ngoài trên thị trường chứng khoán của Việt Nam ngày càng gia tăng, năm 2006 chỉ sở hữu 1.205 tài khoản thì năm 2007 là 7.949 và tới năm 2011 con số này là 13.509 và tới năm 2017 là 19.696.

Đối với tài khoản nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tổ chức thì cũng gia tăng ko ngừng năm 2007 là 1.000 tài khoản thì tới năm 2017 là 11.337 tài khoản. Việc gia tăng mức độ đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tham trên thị trường chứng khoán thể hiện ở khối lượng tậu, trị giá tậu chứng khoán góp phần gia tăng mức vốn hóa thị trường. Năm 2007 trị giá tậu là 43.069 tỷ, trị giá ròng rã là 17.552 tỷ tới năm 2017 là trị giá tậu 169.563 tỷ, trị giá ròng rã là 26.424 tỷ.

Nhờ những chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam nên số lượng những nhà đầu tư tư nhân, tổ chức nước ngoài gia tăng góp phần gia tăng số lượng trị giá đầu tư chứng khoán. Chính sách thu hút FPI trong từng thời kỳ sở hữu tác động tới trị giá giao dịch chứng khoán, tới khối lượng tậu, bán chứng khoán.

Về vốn đầu tư kiều hối, Việt nam là quốc gia xếp thứ 10 trong số tất cả các nước nhận lượng kiều hối từ nước ngoài to nhất toàn cầu. Theo số liệu thống kê, lượng kiều hối năm 2017 của nước ta đã đạt tới 13,8 tỷ USD. Đây được xác định là nguồn lực đầu tư vô cùng quan yếu đối với thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, lượng kiều hối này chưa được huy động đúng mức trên thị trường.

Biểu đồ 2.30 cho thấy, nhường như lượng kiều hối tăng hàng năm ko sở hữu tác động đáng kể tới chỉ số thị trường VN Index. Lượng kiều hối tăng đều đặn, liên tục từ 2009-2017 nhưng VN Index chi tới 2017 mới sở hữu sự tăng đột phá, đạt 951,42 điểm. trong đó từ 2009-2016 đều giảm hoặc tăng ko đáng kể. Để sở hữu thể nhận thấy rõ mối quan hệ giữa kiều hối và tình hình đầu tư chứng khoán, chúng ta xét mối tương quan giữa hai mục tiêu này.

Trên biểu đồ 2.31, đường hồi quy sở hữu hệ số  và mức độ giảng giải của biến độc lập cho biến phụ thuộc trong tương quan là . Tương tự, sở hữu thể thấy trong giai đoạn vừa qua những chính sách thu hút lượng kiều hối chuyển về Việt nam để đầu tư trên TTCK là chưa sở hữu tác dụng và thực tế, số kiều hối này được đầu tư cho những ngành nghề khác thay vì việc đưa vào đầu tư chứng khoán.

Rate this post

Bình luận