Tiềm năng xuất khẩu sang thị trường các nước EU (số liệu tham khảo)

– Năng suất và quy mô xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của một năm so với với năm trước sở hữu thể tăng hoặc giảm hoặc ko thay đổi. Những hợp phần đóng góp vào tăng trưởng/hạn chế trong xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường EU bao gồm: Tiếp tục xuất khẩu những mặt hàng mà năm trước đã xuất khẩu nhưng với trị giá cao hơn (tăng trưởng theo chiều sâu – năng suất); Xuất khẩu thêm một hoặc nhiều mặt hàng mà năm trước chưa xuất khẩu (tăng trưởng theo chiều rộng – quy mô); Ngừng xuất khẩu một hoặc nhiều mặt hàng mà năm trước đã xuất khẩu (hàng hóa biến mất).
Kết quả tính toán về năng suất và quy mô xuất khẩu được trình bày tại bảng dưới đây:

Qua bảng trên ta thấy 10 quốc gia sở hữu chỉ số bổ trợ thương nghiệp cao nhất đối với Việt Nam. Đây là 10 quốc gia sở hữu cơ cấu nhập khẩu hàng chế biến từ toàn cầu khá tương đồng với cơ cấu xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường toàn cầu. Điều này cho thấy đây là những thị trường mà Việt Nam sở hữu thể duy trì mức nhập khẩu và sở hữu thời cơ khai thác được tiềm năng xuất khẩu sang những thị trường này.

Lợi thế so sánh trong xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang EU Kết quả ước tính chỉ số lợi thế so sánh (RCA) đối với 10 nhóm hàng chế biến ở cấp 3 chữ số của SITC sở hữu lợi thế so sánh cao nhất trong năm 2016 được trình bày tại bảng 3.11.

Qua bảng trên ta thấy rằng, đứng đầu là nhóm hàng SITC 764 – Thiết bị viễn thông. Mặc dù nhóm hàng này sở hữu chỉ số RCA giảm đi từ 16,17 năm 2013 xuống 13,25 năm 2016 nhưng nhìn chung trị giá RCA của nhóm hàng này luôn cao nhất trong một vài năm trở lại đây (từ năm 2013 tới năm 2016 ). thuộc vị trí số hai là nhóm hàng SITC 851 – Giầy dép, đây là nhóm hàng sở hữu lợi thế so sánh rất cao trong cả giai đoạn từ 2000 tới 2016, tuy nhiên đang sở hữu xu hướng giảm dần từ năm 2011 tới năm 2016. Tiếp theo là những nhóm hàng SITC 831 – Hòm và vali. SITC 751 – Máy móc văn phòng, SITC 841 – Quần áo dệt might của đàn ông/trẻ em nam sở hữu lợi thế so sánh biến động tăng giảm, nhưng cũng đều ở mức cao (RCA>4).

Rate this post

Bình luận