Vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường thị trường chứng khoán

Do sự cần thiết phải mang thị trường chứng khoán hoàn chỉnh ở Việt Nam, ngày 20-6-1995, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 361/TTg thành lập Ban chuẩn bị tổ chức thị trường chứng khoán để triển khai việc xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây chính là tổ chức tiền thân của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước thành lập theo Nghị định số 75/CP ngày 28-11-1996. Cùng với những văn bản pháp luật khác, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra đời thực hiện nhiệm vụ quản lý trực tiếp thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều đó thể hiện trên những phương diện chủ yếu sau:
– Tính chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán. Uỷ ban chứng khoán Nhà nước thực hiện chức năng tổ chức và quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Tương tự, mô phỏng cơ quan quản lý nhà nước thị trường chứng khoán Việt Nam là mô phỏng cơ quan quản lý độc lập mà ko phải là cơ quan quản lý kiêm nhiệm. Đây là mô phỏng đã được nhiều quốc gia, đặc trưng tất cả các nước mang thị trường chứng khoán mới nổi (như Việt Nam) lựa chọn. Trong sự so sánh với mô phỏng cơ quan quản lý nhà nước kiêm nhiệm thì đây là mô phỏng mang nhiều lợi thế và thích hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam và thích hợp với thông lệ quốc tế. Xét điều kiện cụ thể Việt Nam, việc hình thành cơ quan quản lý loại thị trường đặc trưng, chưa mang trong lịch sử phát triển kinh tế Việt Nam, đây lại là mô phỏng kinh tế rất phức tạp, nếu thực hiện hoạt động quản lý mang tính kiêm nhiệm, sự rủi ro sẽ là tiềm tàng xuất phát từ tính hạn chế (mang thời khắc) tri thức chuyên môn về chứng khoán, sự phân tán về quyền lực và trách nhiệm của những người quản lý trực tiếp khó mang thể bảo đảm tính thời hiệu và xác thực của những nội dung quản lý.
– Vị trí pháp lý của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. Uỷ ban chứng khoán Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ, mang cơ cấu tổ chức chặt chẽ, mang đủ điều kiện pháp lý và điều kiện vật chất để thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trong ngành nghề chứng khoán.
– Chức năng nhiệm vụ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Uỷ ban Chứng
khoán mang chức năng tổ chức và quản lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Tương tự, toàn bộ nội dung hoạt động, những đối tượng liên quan tới chứng khoán và thị trường chứng khoán nằm trong phạm vi quản lý của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. Quy định này thích hợp với mục đích thành lập cơ quan quản lý thị trường chứng khoán độc lập, tránh tình trạng “một cổ phải đeo nhiều tròng” đối với chủ thể tham gia thị trường đồng thời cũng thể hiện việc phân định chức năng giữa những cơ quan của Chính phủ.
– Về nhiệm vụ, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước mang nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt động soạn thảo văn bản pháp luật, quản lý, rà soát, giám sát tất cả những đối tượng trên thị trường chứng khoán, hoạt động phát triển thị trường và công việc tập huấn. Xuất phát từ đặc điểm của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, từ thực tế chưa mang thị trường chứng khoán trong giai đoạn đầu của quá trình đổi mới nền kinh tế, việc quy định cho Uỷ ban chứng khoán Nhà nước những nhiệm vụ khác nhau tương tự, đã tạo điều kiện cho Nhà nước quản lý ngay từ ban sơ loại thị trường này.
  Nhận định những mặt
+ Những kết quả đạt được
+ Tồn tại
+ Nguyên nhân của tồn tại
Nếu so sánh thị trường nước ta với thị trường toàn cầu thì giống như so sánh
chợ cóc và chợ nhớn của thành thị trấn.
Người phương Tây còn gọi chứng khoán là động sản để phân biệt với bất động sản như nhà cửa, đất đai. Trên thị trường người mang chứng khoán tiện lợi bán đi, thu về khoản tiền mặt tương ứng thời giá.
Chứng khoán và bất động sản là hai hình thức đầu tư mang quyền tồn tại ngang nhau và mang sự liên hệ với nhau. Theo tên gọi, từng ngành nghề đã mang trong mình nó những mặt ưu và nhược điểm. Đầu tư vào chứng khoán ko nhất thiết đòi hỏi lượng vốn to ban sơ. Khái niệm động sản motọ phần mang ý nghĩa về tính năng động trong giao dịch, chuyển nhượng. Dù lỗ hay lãi, lúc cổ đông tung chứng khoán ra thị trường tiện lợi thu về tiền mặt. Mặt trái của nó là sau lúc cầm cổ phiếu trong tay, dù muốn hay ko, người đầu tư phải thường xuyên, liên tục bám sát diễn biến thị trường, giá cả. Phần lớn phải lập sổ sách, tính lỗ lãi từng ngày. Lám lúc nó mang lại niềm hoan hỉ nhưng cũng ko ít dịp tạo nỗi lo triền miên.
Thị trường bất động sản trái lại ko thông tin giá cả từng ngày từng phút, tương tự tiết kiệm cho chủ sở hữu những cơn đâu đầu. Người mang bất động sản tuy vậy ko tiện lợi bán xong một sớm một chiều. Lượng vốn đầu tư ban sơ thường ko nhỏ, lệ phí sắm bán cao. Thị trường bất động sản cũng bị những chính sách nhà nước, nền chính trị toàn cầu và tâm lý con người lúc tạo ra những bong bóng đầu tư gây tác động mạnh và trải những cơn biến động dữ dội. Dù phản đối hay ủng hộ cách đầu tư nhào thị trước lúc đặt bước chân trước nhất vào thị trường chứng khoán bạn cần mang mái nhà che đầu. Nên sắm căn hộ hoặc xây nhà riêng tuỳ theo vốn tư nhân, tạo sự ổn định chỗ ở để lạc nghiệp. Đừng tiêu dùng cả nhà cửa đất đai đang mang đầu tư vào chứng khoán. Về trong khoảng thời gian dài để người nào ưu tiên thị trường bất động sản là hoàn toàn phụ thuộc vào thiên hướng, sở trường mỗi người. Những người giàu mang ở Đức hay giữ thế chân vạc: Bất động sản, chứng khoán và tiền mặt, ko kể vàng bạc và tài sản khác. Vì vậy đã xuất hiện một tục ngữ mới khá dung dị: “Một mình tiên thôi ko làm ta hạnh phúc. Muốn hạnh phúc phải mang thêm chứng khoán và bất động sản”

4/5 - (1 bình chọn)

Bình luận