Tìm hiểu về Thị trường thứ cấp trong chứng khoán

Sau lúc được tậu bán trên thị trường sơ cấp, chứng khoán tiếp tục được tậu bán giữa những nhà đầu tư trên thị trường thứ cấp. Khác biệt cơ bản giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp là, trong thị trường thứ cấp, nhà phát hành chứng khoán ko nhận thêm được bất cứ khoản tiền nào từ người tậu. Thay vào đó, trên thị trường thứ cấp, tiền vốn được lưu chuyển từ người tậu sang người bán và người tậu mới. So với thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp mang tầm quan yếu đặc trưng đối với những nhà phát hành lẫn nhà đầu tư vì thị trường cấp hai thực hiện hai chức năng cơ bản sau đây:
-Thứ nhất, thông qua những giao dịch định kỳ, thị trường thứ cấp cung ứng những dòng thông tin đều đặn để phát triển trị giá và mức lợi tức tối thiểu của chứng khoán mang sẵn trên thị trường. Qua những dòng thông tin này, những nhà đầu tư mang thể phát hiện ra trị giá của những đơn vị mang cổ phiếu trên thị trường, những nhà phát hành mang thể nhận mặt giá cả của những trái phiếu và lợi suất mà những nhà đầu tư kỳ vọng và đòi hỏi đối với những loại trái phiếu. Những thông tin tương tự cũng giúp nhà phát hành trên thị trường sơ cấp trước đây cũng như cho biết những nhà đầu tư sẽ sẵn sàng đón nhận những đợt phát hành mới như thế nào.
-Thứ hai, thị trường thứ cấp gia tăng tính lưu chuyển cho những chứng khoán. Chức năng này mang lại lợi ích rõ rệt cho những nhà đầu tư vì nó cho phép những nhà đầu tư hủy bỏ hoặc hoán chuyển một khoản đầu tư vào một loại chứng khoán nhất định bằng cách bán những chứng khoán đang nắm giữ để lấy tiền mặt. Trừ lúc hoàn toàn tin tưởng rằng bất cứ lúc nào cũng mang thể hoán chuyển từ việc đầu tư một chứng khoán này sang một chứng khoán khác, hiển nhiên, nhà đầu tư sẽ lưỡng lự và miễn cưỡng lúc quyết định đầu tư vào bất kỳ những chứng khoán nào. Sự miễn cưỡng này dẫn tới những bất lợi cho những nhà phát triển tiềm năng trên hai phương diện: hoặc là nhà phát hành ko thể bán được những chứng khoán mới được phát hành hoặc là để bán được, nhà phát hành phải chịu một mức lãi suất cao hơn để bù lại cho sự kẹt vốn do những chứng khoán được nắm giữ ko mang tính lưu chuyển. Tương tự, bằng cách cho nhà phát hành quyền lựa chọn để bán những chứng khoán, một thị trường thứ cấp vận hành tốt cũng giúp nhà phát hành giảm mức giá cho những đợt phát hành chứng khoán ra sức chúng.
Để thực hiện những chức năng trên, trong thực tế, thị trường thứ cấp thường được tổ chức dưới hình thức thị trường tậu bán trực tiếp, thị trường giao dịch thông qua những nhà môi giới, thị trường giao dịch thông qua những nhà kinh doanh chứng khoán và thị trường đấu giá.
Trong thị trường tậu bán trực tiếp, những nhà đầu tư tự tìm tới với nhau thông qua những thông tin bằng mồm, quảng cáo, web hoặc thư điện tử. Những chứng khoán được tậu bán trên thị trường trực tiếp ko mang sự tham gia của bên thứ ba như những nhà môi giới, những nhà buôn chứng khoán. Với sự xuất hiện của mạng web, trong tương lai, mang lẽ hình thức giao dịch này ngày càng tỏ ra mang ưu thế.
Trên thị trường giao dịch thông qua những nhà môi giới, lúc khối lượng mua bán tăng lên đủ to, lúc ko tìm thấy mức giá đặt tậu hợp lý trên thị trường, người bán mang thể sử dụng người môi giới để tìm kiếm người tậu thích hợp. Với những nhà cung cấp tìm kiếm mang tính chất chuyên môn hoá của người môi giới, người bán mang thể yêu cầu người môi giới tìm trong danh sách những nhà đầu tư tiềm năng của mình để cho nhà đầu tư thích hợp và thương lượng giá mang thể chấp nhận được cho những khách hàng của mình. Một chức năng khác của nhà môi giới là duy trì tình trạng ẩn danh của những đối tác tham gia giao dịch. Cho dù mang thể thuận tiện phát hiện một đối tác mang mức giá giao dịch thích hợp, người tậu và người bán là những tư nhân bao giờ cũng thích che dấu vị thế chứng khoán của mình trước những đối thủ khó khăn.    Thị trường trái phiếu chính quyền địa phương là thị trường giao dịch thông qua những nhà môi giới.
So với thị trường tậu bán trực tiếp, thị trường giao dịch thông qua những nhà môi giới mang những lợi điểm chung ko phải là ko mang những nhược điểm. Nhược điểm mang thể thấy rõ nhất là ko mang gì bảo đảm rằng lệnh của những nhà đầu tư mang thể được thực hiện ngay ngay tức thì. Từ thời kì đang tìm kiếm những đối tác thích hợp do khách hàng của mình, một tin tức mới được tiết lộ mang thể làm thay đổi mức giá thăng bằng trên thị trường của những chứng khoán. Sự chậm trễ trong việc thực hiện lệnh mang thể là nguyên nhân dẫn tới những rủi ro do giá và khách hàng mang thể bị tổn thất. Vì vây, sẽ là mang lợi hơn nếu mang một tác nhân đứng ra duy trì thị trường bằng cách đặt tậu liên tục những chứng khoán mà những nhà đầu tư muốn bán và bán những chứng khoán mà nhà đầu tư muốn tậu. Chủ thể duy trì tính liên tục của thị trường được gọi là những nhà kinh doanh chứng khoán hoặc là những nhà tạo thi trường (market – marker).
Trong thị trường giao dịch thông qua những nhà kinh doanh chứng khoán, và kinh doanh tậu chứng khoán cho chính mình lúc mang người bán nhưng ko mang người tậu và bán chứng khoán của chính mình lúc mang người tậu nhưng ko mang người bán. Khác với những nhà môi giới, những nhà kinh doanh chứng khoán sử dụng vốn của mình vào quá trình duy trì thị trường và vì vậy, lúc tăng hoặc giảm số lượng chứng khoán sẵn mang, nhà kinh doanh chứng khoán nhận lấy những rủi ro xảy ra nếu mang lúc mang sự thay đổi giá cả thăng bằng. Đổi lại, nhà kinh doanh mang thể kiếm lời bằng cách xoành xoạch yết giá tậu thấp hơn giá bán. Tại nhiều nước, mang 3 loại thị trường của những nhà kinh doanh chứng khoán là: thị trường những trái phiếu chính phủ, thị trường trái phiếu đơn vị và thị trường ko chính thức của những cổ phiếu ko được niêm yết.
Mặc dù, so với thị trường giao dịch thông qua những nhà môi giới, thị trường giao dịch thông qua những nhà kinh doanh chứng khoán cung ứng cho những nhà đầu tư thời cơ để tìm kiếm những đối tác giao dịch nhanh hơn, rẻ hơn và do đó mang thể thức hiện những lệnh nhanh hơn so với thị trường giao dịch trực tiếp hoặc thị trường giao dịch thông qua môi giới nhưng thị trường này vẫn mang một số nhược điểm. Nhược điểm thứ nhất là ko người nào mang thể bảo đảm rằng giá do những nhà buôn riêng rẽ đưa ra ko thể là giá tốt hơn nếu nhà đầu tư tiến hành xúc tiếp với những nhà buôn khác. Trong trường hợp này, để mang mức giá tốt nhất, nhà giao dịch thông qua những nhà buôn phải mất thêm những khoản mức giá giao dịch. Nhược điểm thứ hai trong tậu bán thông qua nhà buôn là nhà đầu tư phải chịu thêm một khoản mức giá tính từ chênh lệch giữa giá đặt tậu và giá chào bán của nhà buôn chứng khoán.    Thị trường đấu giá ra đời để khắc phục những hạn chế này. Thay vì tậu những chứng khoán từ người bán, giữ chúng và đợi cho tới lúc mang người tậu, người bán (hoặc đại diện của người bán) và người tậu mang thể xúc tiếp để mặc cả trực tiếp giá cả của những chứng khoán. Cũng mang thể mang sự hiện diện của người bán đấu giá – nhà tạo thị trường cho một hoặc nhiều chứng khoán được niêm yết trên sàn giao dịch (tức là những chuyên gia) – nhưng họ chỉ mang mặt để ghi chép một cách thụ động giá đặt tậu và giá chào bán bởi những nhà đầu tư tiềm năng. Đặc tính quan yếu nhất của thị trường đấu giá là những lệnh tậu bán được tập trung hoá tại một địa điểm nhất định trên sàn giao dịch để mang thể phát hiện và ghép những lệnh đặt tậu với cao nhất và những lệnh bán với giá thấp nhất với nhau. Những sở giao dịch chứng khoán là những thị trường đấu giá.

Rate this post

Originally posted 2019-05-31 01:01:49.

Bình luận