Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi cho phép cổ đông nắm giữ nó được trả cổ tức trước cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông.

Cũng giống như cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi đại diện cho phần vốn sở hữu của 1 tư nhân trong đơn vị, mặc dù cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi ko sở hữu quyền biểu quyết giống như cổ đông thường.

Ko giống như cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi trả 1 lượng cổ tức nhất định cho cổ đông nắm giữ và ko hề thay đổi ngay cả lúc đơn vị ko sở hữu đủ năng lực tài chính để trả trong trường hợp làm ăn thua lỗ.

Lợi ích to nhất lúc sở hữu cổ phiếu ưu đãi là nhà đầu tư sở hữu khả năng thu hồi phần tài sản của đơn vị to hơn cổ đông thường. Cổ đông nắm cổ phiếu ưu đãi luôn được nhận cổ tức trước hết, và lúc đơn vị bị vỡ nợ thì họ cũng là những người được đơn vị trả trước sau đó mới tới cổ đông thường.

Nhìn chung, sở hữu 2 loại cổ phiếu ưu đãi khác nhau, đó là cổ phiếu ưu đãi tích luỹ, cổ phiếu ưu đãi ko tích luỹ, cổ phiếu ưu đãi tham gia và cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi.

Nhìn chung cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi sở hữu lợi là thu nhập cổ tức ổn định và trong bất cứ trường hợp nào cũng được trả cổ tức, nhưng cũng sở hữu nhược điểm ở chỗ lúc đơn vị làm ăn phát đạt thì số cổ tức họ nhận được vẫn ko hề tăng lên.

Một nhược điểm nữa của việc nắm giữ cổ phiếu ưu đãi là tính thanh khoản. Do cổ phiếu ưu đãi ko nằm trong số cổ phiếu lưu hành, nên người sở hữu nó ko thể bán cổ phiếu ưu đãi trên sàn giao dịch.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 16:56:16.

Bình luận