Hạch toán mua hàng được hưởng chiết khấu thương mại

Trường hợp doanh nghiệp thừa hưởng chiết khấu thương nghiệp do tậu hàng với số lượng to, kế toán phản ánh khoản chiết khấu thương nghiệp thừa hưởng như sau:

– Nếu chiết khấu thương nghiệp được phản ánh trên hoá đơn của nhà sản xuất thì khoản chiết khấu doanh nghiệp thừa hưởng sẽ ko được phản ánh vào bên Với của những tài khoản 1561, 157, 632, mà được khấu trừ ngay lúc xác định trị giá hàng nhập kho, hàng gửi bán hay chuyển bán thẳng.

– Nếu chiết khấu thương nghiệp ko được phản ánh trên hoá đơn của nhà sản xuất thì khoản chiết khấu doanh nghiệp thừa hưởng được coi như một khoản khuyến mãi và được phản ánh vào bên Với của những tài khoản 1561 (nếu hàng tậu đã nhập kho) hay 157, 632 (nếu hàng tậu đã được gửi bán thẳng hoặc chuyển bán trực tiếp cho khách hàng ko qua kho). Cụ thể:

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán ghi:

Nợ TK331, 111, 112: Tổng số tiền trả tiền được giảm hoặc được hoàn lại tương ứng với khoản chiết khấu thương nghiệp thừa hưởng
Với TK156(1561), 157, 632: Khoản chiết khấu thương nghiệp thừa hưởng ghi giảm trị giá thực tế của hàng tậu (ko gồm thuế GTGT)
Với TK133(1331): Trị giá thuế GTGT đầu vào giảm tương ứng

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc những đối tương ko chịu thuế GTGT, kế toán ghi:

Nợ TK331, 111, 112: Tổng số tiền trả tiền được giảm hoặc được hoàn lại tương ứng với khoản chiết khấu thương nghiệp thừa hưởng
Với TK156(1561), 157, 632: Khoản chiết khấu thương nghiệp thừa hưởng ghi giảm trị giá thực tế của hàng tậu (gồm cả thuế GTGT)

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 11:42:09.

Bình luận