Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng như thế nào?

Theo quy định tại Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội: Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng vào những mục đích sau:

– Trả trợ cấp thất nghiệp.

– Hỗ trợ học nghề.

– Hỗ trợ tìm việc làm.

– Đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– CHi phí quản lý.

– Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định.

Rate this post

Bình luận