Bố trí sản xuất và cơ cấu sản xuất cây lương thực

Việc sắp xếp đúng đắn sản xuất lương thực theo những vùng trong cả nước và việc biến đối cơ cấu sản xuất lương thực thích hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế của từng vùng từng địa phương là điều kiện quan yếu để tăng cường và tăng hiệu quả kinh tế của ngành sản xuất lương thực.

Sản xuất lương thực ở nước ta được sắp xếp rộng khắp ở những vùng trong nước. Tuy nhiên do điều kiện tự nhiên, kinh tế và quá trình lịch sử đã hình thành những vùng sản xuất lương thực to như đồng bằng sông Cửu Lengthy và đồng bằng sông Hồng.

Tổng diện tích của hai vùng châu thổ to nhất cả nước chiếm tới 58% diện tích cây lương thực cả nước năm 1998. Trong đó vùng đồng bằng sông Hồng chiếm 13,7%; vùng đồng bằng sông Cửu Lengthy chiếm 44,4%. Đây là hai vùng lương thực cung ứng nhiều lương thực hàng hoá cho nền kinh tế quốc dân. Ngoài ra những vùng khác với diện tích lương thực ko lớ so với hai vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Lengthy, nhưng cũng là nơi sản xuất và đóng góp phần lương thực quan yếu cho nền kinh tế quốc dân.

a-  Bố trí sản xuất lúa.

Lúa là cây lương thực chủ yếu của nước ta, hàng năm từ 1990 tới 1998 chiếm tới trên 85% tổng diện tích cây lương thực và trên dưới 90% trị giá sản lượng lương thực và lúa được sắp xếp tập trung chủ yếu ở hai vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Lengthy. Với tổng diện tích lúa của hai vùng này bình quân mỗi năm từ 1995 tới 1998 chiếm 63,33% tổng diện tích lúa cả nước; trong đó đồng bằng sông Hồng bình quân chiếm 14,72%, đồng bằng sông Cửu Lengthy chiếm 49,1%. Đó là hai vùng lúa to nhất và với nhiều sản phẩm hàng hoá nhất của cả nước. Ngoài ra lúa còn được sắp xếp rộng rãi trên khắp những vùng, những địa phương trong cả nước thích hợp với điều kiện đất đai, điều kiện tưới nước, tiêu chuẩn đáp ứng nhu hố tiêu tiêu dùng lúa gạo hàng ngày của nhân dân.

b-  Bố trí sản xuất ngô.

Ngô là loại cây lương thực thứ hai sau cây lúa năm 1988 diện tích ngô chiếm 41,1% diện tích màu và 31,5% sản lượng màu qui thóc. Từ năm 1994 tới năm 1998 sản xuất ngô phát triển mạnh cả về diện tích và sản lượng.

Diện tích ngô năm 1985 cả nước với 397,3 nghìn ha tăng lên 556,8 nghìn ha năm 1995 và 714,0 nghìn ha năm 2000. Sản lượng ngô cả nước năm 1985 đạt 587,6 nghìn tấn, lên 1,2 triệu tấn năm 1995 và lên 1,9 triệu tấn năm 2000. Sản xuất ngô được sắp xếp rộng khắp trên tất cả những vùng và những địa phương trong cả nước. Music diện tích được sắp xếp tập trung nhiều ở hai vùng Đông Bắc và Đông Nam Bộ. Bình quân diện tích hàng năm thời kỳ 1995-1998, vùng Đông Bắc đạt 183,9 nghìn ha chiếm 29,6% diện tích cả nước vùng Đông Nam Bộ đạt 120 nghìn ha chiếm 19,3% diện tích cả nước. Những địa phương với diện tích ngô nhiều nhất từ 30 nghìn ha trở lên là: Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Đaklak và Đồng Nai.

c-   Bố trí sản xuất đậu đỗ những loại (ko kể đậu tương).

Đậu đỗ là cây lương thực với hạt và với chứa nhiều chất dinh dưỡng cao. Đều là cây ngắn ngày với thể sắp xếp trồng chính hay trồng xen kẽ với những loại cây trồng khác, sắp đây hàng năm diện tích đậu đỗ ở nước ta khoảng 20 vạn ha với sản lượng khoảng trên 10 vạn tấn. Đậu đỗ được trồng rộng rãi ở hầu hết những tỉnh, tune trồng tập trung nhiều vẫn là những tỉnh: Đồng Nai, An Giang, Đaklak, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tây Ninh…

Việc sắp xếp hợp lý những cây lương thực quí với năng suất cao thích hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế ở từng vùng cho phép cải thiện cơ cấu cây lương thực và tăng nhanh sản lượng lương thực.

Tập đoàn cây lương thực với hạt ở nước ta với những cây chính: lúa, ngô, đậu những loại, trong đó lúa là chủ yếu. Ngô là cây lương thực đứng thứ 2 sau lúa là nguồn thức ăn chủ yếu và giàu chất dinh dưỡng cho vật nuôi. Đậu đỗ là cây lương thực giàu chất đạm là thức ăn quí cho con người và là vật liệu để chế biến ra những loại thực phẩm khác với trị giá. Ngoài những cây lương thực chính trên những năm sắp đây cơ cấu cây lương thực của nước ta còn bao gồm một số cây lương thực khác như: tiểu mạch, mạch, cao lương…

Việc xác định cơ cấu sản xuất cây lương thực hợp lý, đảm bảo cho nền nông nghiệp phát triển một cách toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc đảm bảo sử dụng với hiệu quả nguồn lợi tự nhiên, kinh tế của quốc gia. Cơ cấu sản xuất lương thực ở nước ta những năm sắp đây còn bất hợp lý và sự chuyển biến tiến bộ còn chậm. Lúa còn chiếm tỷ trọng quá to cả về diện tích và sản lượng, màu còn chiếm tỷ trọng ít và với xu hướng giảm trong vài năm sắp đây (xem biểu cơ cấu diện tích sản lượng). Điều đó đặc ra sự cần thiết và nhanh chóng biến đổi cơ cấu sản xuất lương thực hợp lý để tạo điều kiện xúc tiến việc phát triển nhanh một nền nông nghiệp toàn diện với nhiều sản phẩm hàng hoá.

Rate this post

Bình luận