Nguyên tắc đảm bảo tính tương thích trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Trên thực tế sản xuất kinh doanh, những nguồn tài trợ với yêu cầu về thời kì đáo hạn rất khác nhau. Trong lúc đó, những loại tài sản lại với thời kì tạo ra những nguồn tiền cũng ko giống nhau. Bởi vậy, để khả năng trả tiền của DN được đảm bảo tại bất kỳ thời khắc nào, và rủi ro tài chính được tránh việc hoàn thiện cơ cấu vốn đầu tư đòi hỏi phải với sự tương thích giữa thời kì được quyền sử dụng vốn và chu kỳ sinh lời của tài sản đầu tư. Nguyên tắc này đặt ra yêu cầu đối với những nguồn tài trợ phải với thời kì hoàn trả nợ gốc và lãi vay thích hợp với chu kỳ sinh lời của tài sản đầu tư vào DN. Tương tự, tài sản khăng khăng và tài sản lưu động thường xuyên với thời kì hoàn vốn trong khoảng thời gian dài nên cần thiết phải được tài trợ bằng vốn đầu tư với tính chất ổn định là vốn đầu tư chủ sở hữu và nợ dài hạn. Trong lúc đó, tài sản lưu động tạm thời với thời kì hoàn vốn nhanh nên được tài trợ bằng vốn đầu tư ngắn hạn để tránh rủi ro về khả năng trả tiền cũng như đảm bảo an toàn tài chính cho DN.

Rate this post

Bình luận