Kế toán chi phí thể hiện những gì bên trong ?

  Kế toán tầm giá là một nhánh của kế toán, với nhiệm vụ lưu chép tầm giá trực tiếp và gián tiếp liên quan tới việc sản xuất mỗi đơn vị sản phẩm và nhà sản xuất do đơn vị phân phối. Những nhà quản lý với thể sử dụng thông tin này vào nhiều mục đích:
• Triển khai giá bán hợp lý đối với hàng hóa và nhà sản xuất của đơn vị
• Xác định tầm giá vượt ngoài tầm kiểm soát
• Tập trung vào những tầm giá đặc thù để tiến hành khuyến mại dần dần
• Quyết định xem loại sản phẩm và nhà sản xuất nào mang lại lợi nhuận cho đơn vị, còn loại nào ko
Một số tầm giá được xem là trực tiếp, những tầm giá khác là gián tiếp. Viên chức kế toán tầm giá và nhà quản lý nên quan tâm tới hai loại tầm giá này. Với Tổ chức Amalgamated, tầm giá cho vật liệu cần thiết như đinh vít, keo dán, gỗ, móc đồng và nhân lực được tính là chi phl trực tiếp để sản xuất ra sản phẩm của đơn vị. Giá bán gián tiếp, thường được gọi là tầm giá quản lý chung, là những khoản tầm giá ko thể tính vào tầm giá sản xuất ra một đơn vị sản phẩm cụ thể như tiền thuê cơ sở vật chất hạ tầng sản xuất, tầm giá tiện ích, lương lậu của những viên chức hành chính và quản lý, thuế bất động sản, và những tầm giá tiêu khiển hàng năm của đơn vị. Trong nhiều trường hợp, tầm giá quản lý chung được phân bổ cho những sản phẩm đơn vị sản xuẩt ra theo một số công thức.
  Ví dụ, những viên chức kế toán tầm giá của Tổ chức Amalgamated ghi chép lại toàn bộ chỉ phí liên quan, ngay cả những tầm giá nhỏ nhất, vào mục tầm giá sản xuất giá treo Mannequin 1, dòng sản phẩm chính của đơn vị. Họ tính tới những tầm giá về thời kì vận hành máy, thời kì lao động, nguyên vật liệu, tầm giá vận chuyển mỗi đơn vị sản phẩm – ngay cả huê hồng trả tiền cho những đại diện bán hàng độc lập. Những khoản tầm giá trực tiếp này lên tới 26 USD. Theo tiếng nói trong kế toán, chúng ta nói bất cứ khoản tiền đơn vị thu được từ một sản phẩm giá treo Mannequin 1 đại diện cho lãi biên tế, hoặc phần góp của nó vào tầm giá quàn lý chung và lợi nhuận. Cụ thể hơn, lãi biên tế của mỗi sản phẩm đưọc xác định như sau:

Lãi biên = Doanh thu thuần – Giá bán trực tiếp

Ví dụ, nếu giá bán của mỗi chiếc giá treo Mannequin 1 là 50 USD, vậy mỗi chiếc giá treo bán ra góp 24 USD (50 USD trừ 20 USD những tầm giá trực tiếp) vào tầm giá quản lý chung và lợi nhuận.

Lưu ý rằng những viên chức kế toán tầm giá của Amalgamated đã cùng thêm 17,55 USD vào tầm giá hành chính cho mỗi sản phẩm giá treo Mannequin 1. Giả sử rằng thông tin về tầm giá cùa đơn vị là đầy đủ và chuẩn xác, điều này với tức thị mỗi sản phẩm giá treo Mannequin 1 bán ra sẽ góp 6,45 USD vào lợi nhuận (50 USD trừ 20 USD tầm giá trực tiếp, trừ 17,55 USD tầm giá hành chính).

Rate this post

Bình luận