Chỉ số trong tăng trưởng xanh

Thuật ngữ “chỉ số” được sử dụng phổ biến ở nhiều ngành nghề: chỉ số kinh doanh, chỉ số kinh tế, chỉ số xã hội, chỉ số chất lượng cuộc sống, chỉ số sức khỏe, chỉ số giáo dục… Với nhiều khái niệm chỉ số được đưa ra bởi những tư nhân và chức khác nhau:

Tương tự, theo quan niệm Mỹ, chỉ số tương đương với “biến số”, còn theo Châu Âu chỉ số thường bao gồm cả khung thời kì và trị giá mục tiêu cơ bản của biến số. Chỉ số cũng được sử dụng để đặt ra những mục tiêu. Theo quan niệm tư nhân tác giả, ở cấp độ doanh nghiệp thì khái niệm của Gallopin. G. C (1997) là khái niệm thích hợp. Gallopin đã đưa ra phân tích toàn diện về những khái niệm khác nhau và giảng giải rằng chỉ số được khái niệm như là “biến số”, “thông số”, “đo lường”, “đo lường thống kê”, “sự ủy nhiệm đo lường”, “một chỉ số con”. Những chỉ số được xem là những biến. “Biến số” là đại diện cho một tính chất hoạt động (chất lượng, đặc tính, tính chất) của một hệ thống. Mỗi biến sở hữu thể lấy trị giá khác nhau phụ thuộc vào đo lường và quan sát cụ thể. Tóm lại, những chỉ số là những biến số, và dữ liệu thu được nhờ đo lường hoặc quan sát thực tế.

Rate this post

Bình luận