Chính sách tỷ giá trong thị trường chứng khoán

Nhìn chung, trong những năm qua, tỷ giá hối đoái bình quân của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ Mỹ được giữ ổn định, tỷ giá VND/USD trong thời kì qua chỉ tăng khoảng 1%.

Với chính sách quản lý tỷ giá của NHNN theo hướng chủ động, linh hoạt thực hiện những giải pháp sắm và bán ngoại tệ can thiệp thị trường lúc cần thiết, kết hợp giữa quản lý tỷ giá với những dụng cụ chính sách tiền tệ để giảm sức ép lên tỷ giá và thị trường ngoại tệ, NHNN tuần tự ban hành những quyết định 230/QĐ-NHNN ngày 11/2/2011 điều chỉnh tỷ giá bình quân liên nhà băng; Thông tư số 07/TT-NHNN ngày 24/3/2011 thu hẹp đối tượng cho vay ngoại tệ của tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng vay là người trú ngụ; ban hành Thông tư số 03/TT-NHNN ngày 08/3/2012 thu hẹp những trường hợp được vay vốn bằng ngoại tệ để hạn chế đô la Mỹ hóa trong nền kinh tế; Thông tư 15/2015/TT-NHNN quy định những TCTD chỉ được bán kỳ hạn cho những nhu cầu ngoại tệ trước ngày trả tiền từ 3 ngày trở lên nhằm xóa bỏ tình trạng cầu ảo do những doanh nghiệp sắm ngoại tệ trước hạn; Thông tư 31/2016/TT-NHNN ngày 15/11/2016 về cho vay bằng ngoại tệ, trong đó cho phép gia hạn những đối tượng được vay vốn bằng ngoại tệ tại Thông tư 24/2015/TT-NHNN và Thông tư 07/2016/TT-NHNN tới hết năm 2017. Do đó với chính sách quản lý tỷ giá năm 2011- 2017 được thực hiện quyết liệt nên tỷ giá với sự ổn định với mức tăng nhẹ.

Tại Biểu đồ 2.26, sự tương quan giữa tỷ giá và chỉ số VN-Index của Việt Nam giai đoạn 2007-2017. Mang thể thấy, tỷ giá trung bình với xu hướng tăng từ 2007-2017 điều này đồng nghĩa sức sắm VND giảm so với USD. Do đó nhà đầu tư nước ngoài với nhiều thời cơ đầu tư kinh doanh hơn là đầu tư vào thị trường chứng khoán. Thực tế cho thấy chỉ số VN-Index năm 2007-2011 với xu hướng giảm mạnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm. Tuy nhiên, năm 2012- 2017 với chính sách quản lý tỷ giá của NHNN tỷ giá với xu hướng tăng nhưng tốc độ tăng ko cao nhưng chỉ số VN-Index với biến động tăng và tăng đột biến vào năm 2016, 2017. Việc điều chỉnh tỷ giá sẽ tác động tới tâm lý nhà đầu tư, và trong trung hạn, tỷ giá là yếu tố với thể tác động mạnh tới diễn biến thị trường, đặc trưng là trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, tác động của tỷ giá tới thị trường chứng khoán còn phải đặt trong những yếu tố vĩ mô khác như lãi suất, lạm phát. Năm 2016-2017 lạm phát được kìm chế tốt, tỷ lệ lạm phát ở mức hợp lý và với chủ trương giảm mặt bằng lãi suất hiệu quả và do đó xu hướng thị trường chứng khoán ko bị tác động nhiều và vẫn với xu hướng tăng.

Do vậy, chính sách tỷ giá trong từng thời kỳ với tác động tới việc đầu tư chứng khoán, tới thị trường chứng khoán. Tuy nhiên tác động của chính sách tỷ giá còn phải đặt trong mối quan hệ với những yếu tố vĩ mô khác, trong ngắn hạn chính sách tỷ giá ko với tác động tới chỉ số giá chứng khoán.

Rate this post

Bình luận