Yếu tố tâm lý và hành vi nhà đầu tư tác động đến chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán

Lúc xây dựng những chính sách xúc tiến thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán thì cần xem xét tới những yếu tố hành vi của nhà đầu tư. Những yếu tố hành vi của nhà đầu tư sở hữu tác động tới việc lựa chọn quyết định đầu tư chứng khoán trên thị trường, tác động tới thị trường chứng khoán.

Hiệu ứng đám đông (hay tâm lý chạy theo số đông- herd impact) là một trong những yếu tố được cho là sở hữu tác động tới quyết định đầu tư chứng khoán. Nghiên cứu của Dimitrios và cùng sự (2007) cho rằng những nhà đầu tư ko nhiều năm kinh nghiệm dựa vào thông tin trên những phương tiện truyền thông và đồn đoán trên thị trường lúc đưa ra quyết định đầu tư, trong lúc những nhà đầu tư nhiều năm kinh nghiệm dựa nhiều hơn vào phân tích cơ bản và kỹ thuật phân tích để đưa ra quyết định đầu tư [36]. Amar Kumar Chaudhary (2013) chỉ ra thiên lệch hành vi phổ biến của nhà đầu tư tư nhân trên thị trường chứng khoán là tâm lý chạy theo số đông và cần phải giảm hoặc loại bỏ tác động của tâm lý hành vi trong đầu tư chứng khoán.

Yếu tố sợ rủi ro được những nghiên cứu trước đây chỉ ra sở hữu tác động to tới quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư. Kimani [2011] cho rằng với khách hàng tiềm năng thì yếu tố sợ rủi ro, mất vốn sở hữu tác động to tới việc quyết định đầu tư của họ [60]. Arup and Tarak (2017) cho rằng yếu tố thái độ nhận thức rủi ro của nhà đầu tư là yếu tố sở hữu tác động mạnh tới hành vi của đầu tư [27]. Amar Kumar Chaudhary (2013) cho rằng sự thiên lệnh về hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán là sự khiếp sợ của thua lỗ và cũng được khẳng định trong nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam của Vương Đức Hoàng Quân và Bùi Chiến Công (2016) [23]. Tương tự, yếu tố sợ thua lỗ là sở hữu tác động tới quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư, tới việc đưa ra chính sách xúc tiến đầu tư chứng khoán.

Yếu tố tự tín thái quá, tâm lý mỏ neo (anchoring), phản ứng thái quá cũng là những yếu tố sở hữu tác động tới việc ra quyết định đầu tư, tác động tới thị trường chứng khoán (Kimani – 2011; Lingesiya Kengatharan (2014), Vương Đức Hoàng Quân và Bùi Chiến Công (2016)). Vương Đức Hoàng Quân và Bùi Chiến Công (2016) nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam còn cho rằng thiên lệch hành vi Tự tín thái quá, tâm lý mỏ neo và phản ứng thái quá tác động tới nhà đầu tư tư nhân trên thị trường chứng khoán ở mức độ cao. Điều này gây khó khăn cho việc hoạch định chính sách phát triển thị trường chứng khoán.

Yếu tố thị trường sở hữu tác động đáng kể tới quyết định của nhà đầu tư chứng khoán. Kimani (2011) cho rằng yếu tố thị trường bao gồm ba biến số: thay đổi giá, thông tin thị trường và xu hướng cổ phiếu trước đây. Những yếu tố này quyết định tới quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư. Do những nhà đầu tư (nhà đầu tư ko nhiều năm kinh nghiệm) ko tham gia những lớp tập huấn, tập huấn về đầu tư cổ phiếu dẫn tới họ làm cho thị trường sở hữu những biến động ko tuân theo quy luật của thị trường, gây tác động tới thị trường, tới quyết định của nhà đầu tư chứng khoán. Điều này gây khó khăn cho việc hoạch định chính sách, quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán.

Rate this post

Bình luận