Các loại kênh phân phối quốc tế

Những chuyên gia Advertising quốc tế thường quan tâm tới về những mô phỏng kênh phân phôí mà họ gặp trên thị trường toàn cầu. Hầu hết mọi doanh nghiệp thương nghiệp quốc tế đều phải sử dụng ít nhất một người trung gian trong việc phân phối hàng hoá và nhà cung cấp. Mang nhiều người nghĩ đơn thuần rằng kênh phân phối nước ngoài giống hoặc tương tự như kênh phân phối trong nước và việc xây dựng mô phỏng kênh phân phối nước ngoài và trong nước sắp như là giống nhau. Nhưng điều này là sai trái. Để đưa hàng thoá xâm nhập được thị trường toàn cầu, nhiệm vụ thiết lập kênh phân phối quốc tế vô cùng phức tạp. Sự miêu tả dưới đây phần nào nói lên sự phổ thông của những mô phỏng kênh phân phối.

Lúc phân phối hàng té ra thị trường nước ngoài, doanh nghiệp mang thể sử dụng kênh phân phối trực tiếp hoặc kênh phân phối gián tiếp.

1. Kênh phân phối gián tiếp

Phân phối gián tiếp được hiểu là kênh phân phối thông qua những trung gian trong nước. Trong trường hợp này, nhà sản xuất bán hàng hoá của mình cho một doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp này mang trách nhiệm xuất khẩu sản phẩm đó ra thị trường toàn cầu. Tổ chức đó sẽ là đại lý trong nước( home agent) nếu nó ko mang quyền sở hữu hàng hoá, và sẽ là nhà buôn trong nước (home service provider) nếu như mang quyền sở hữu hàng hoá. Kênh phân phối này đơn thuần và ít tốn kém. Nhà sản xuất thậm chí ko cần thiết lập phòng xuất nhập khẩu. Tổ chức trung gian mang thể đại diện đứng ra phân phối hàng hoá cho nhiều doanh nghiệp khác nhau, chính vì vậy mà mang thể giảm bớt giá bán vận chuyển hàng té ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, việc sử dụng kênh phân phối gián tiếp này cũng mang hạn chế nhất định như giao hẳn việc phân phối hàng hoá cho trung gian khác và điều này mang thể tác động tới sự thành công cũng như lợi thế khó khăn của sản phẩm trong tương lai. Hơn thế nữa, kênh phân phối gián tiếp mang thể sẽ ko tồn tại lâu.

Với mục tiêu phân phối hàng hoá vì lợi nhuận, doanh nghiệp trung gian mang thể sẽ ngừng việc phân phối hàng hoá cho nhà sản xuất nếu như ko mang lợi nhuận hoặc nếu như sản phẩm của đối thủ khó khăn hứa hứa mang lại mức lợi nhuận cao hơn.

2. Kênh phân phối trực tiếp

Phân phối trực tiếp là hình thức nhà sản xuất tạo lập kênh phân phối hàng hoá ở thị trường nước ngoài mà ko qua bất kỳ một trung gian trong nước nào cả. Nhà sản xuất phải thiết lập kênh phân phối quốc tế để diều hành hoạt động phân phối hàng hoá giữa tất cả các nước. Trong trường hợp này, nhà sản xuất rất chủ động trong việc xâm nhập thị trường và quản lý hoạt động phân phối hàng hoá tốt hơn. Tuy nhiên, ko phải phân phối trực tiếp ko mang vấn đề khó khăn.

Nhà sản xuất sẽ rất khó quản lý kênh phân phối trực tiếp nếu như ko có thương hiệu trong ngành nghề phân phối. Hơn thế nữa, việc sử dụng kênh phân phối trực tiếp sẽ tốn kém cả thời kì và tiền tài của nhà sản xuất. Nếu quy mô phân phối của nhà sản xuất nhỏ, thì đây sẽ là một kênh phân phối khá tốn kém.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 09:30:21.

Bình luận