Phân tích kỹ thuật chứng khoán – Trung bình động và xu thế

Trung bình bình động được tính bằng nhiều phương pháp khác nhau. Phạm vi bài viết này chỉ giới thiệu hai phương pháp tính trung bình động được sử dụng phổ biến.

Trung bình đơn tại một phiên là lấy trị giá trung bình của phiên đó và những phiên trước.

Gọi

Trị giá của trung bình đơn tại phiên t là

SMAt = (Pt + Pt – 1 + Pt – 2 + … + Pt – n + 1) / n

Gọi

Trị giá của trung bình hàm mũ tại phiên t là

EMAt = ((Pt – EMAt – 1) * M) + EMAt – 1

(Với hệ số M thường được lấy với trị giá = 2 / (1 + n))

 

Đường trung bình động giá CP của Doanh nghiệp Cổ phần Hàng hải Hà Nội – MHC
nguồn ảnh đồ thị – www.vietstock.com.vn

Cũng như phần to những mô phỏng kỹ thuật khác, trung bình động dựa vào thông tin trong quá khứ mà ko kể toán tới những trị giá tương lai, vì vậy trung bình động chỉ thị xu thế tăng hoặc giảm trễ hơn sau lúc sự kiện đã xảy ra. Tương tự trung bình động ko dự đoán trước tương lai mà chỉ là phương tiện xác định xu thế hiện thời của thị trường.

Để điều chỉnh độ trễ của trung bình động, cần phải điều chỉnh số phiên tính trung bình độ hoặc lựa chọn phương pháp tính trung bình động với độ trễ ít hơn. Nếu số phiên lấy trung bình động càng to thì độ trễ càng cao và trái lại số phiên lấy trung bình động càng nhỏ thì đỗ trễ càng thấp. Trong hai loại trung bình động nêu ở trên thì với cùng số phiên lấy trung bình động thì EMA cho độ trễ thấp hơn so với SMA.

Việc điều chỉnh độ trễ sẽ tác động tới tính xác thực và tính nhạy đối với những biến động của thị trường. Nếu độ trễ nhỏ, trung bình động rất nhạy với những biến động thị trường, phản ánh kịp thời những biến động này nhưng khả năng trung bình động phản ánh sai càng to. Trái lại đỗ trễ càng to, trung bình động càng ít nhạy và phản ánh muộn những biến động của thị trường nhưng sự phản ánh của trung bình động xác thực hơn so với độ trễ nhỏ. Nếu sử dụng đỗ trễ nhỏ, nhà đầu tư với thể nhanh chóng nhận diện biến động của thị trường để kịp thời nắm bắt thời cơ nhưng với thể phải trả giá cho những dấu hiện sai trái do khả năng sai là rất to. Nếu sử dụng độ trễ to, nhà đầu tư với thể hạn chế khả năng sai xót nhưng lại chậm nắm bắt thời cơ đầu tư.

Số phiên tính trung bình động càng to thì những phân tích rút ra từ trung bình động càng thể hiện trong dài hạn, vì vậy lựa chọn số phiên tính trung bình động phụ thuộc vào chiến lược của những nhà đầu tư. Những chuyên gia khuyên rằng số phiên tính trung bình động nên bằng ½ số phiên trong một chu kỳ “lướt sóng” mà nhà đầu tư dự kiến:
Số phiên tính trung bình động = Số phiên trong 1 chu kỳ lướt sóng / 2 + 1

Bảng sau số phiên tính trung bình động tùy thuộc theo mục tiêu của nhà đầu tư
Mục tiêu
Rất ngắn hạn    5 – 10 ngày
Ngắn hạn    11 – 25 ngày
Trung bình    25 – 100 ngày
Dài hạn    100 – 200 ngày

Thông thường nhà đầu tư nên sử dụng đồng thời 2 trung bình động trong phân tích, một trung bình động với số phiên tính toán ngắn và một trung bình động với số phiên tính toán dài. Hai trung bình động này sẽ bổ trợ lẫn nhau trong phân tích của nhà đầu tư và làm giảm những yếu điểm về tính nhạy và tính xác thực của cả hai do độ trễ của cả hai mang lại.

Mục này sẽ giới thiệu cụ thể về cách thức xác định và xác nhận biến động với xu thế của thị trường bằng phương pháp phân tích trung bình động.

Xét ví dụ về đường trung bình động của Doanh nghiệp Cổ phần Đầu tư và phát triển khoa học – FPT
Ví dụ này sử dụng 2 đường trung bình động tính toán trong 5 phiên SMA – 5 (màu tím) và trung bình động tính toán trong 20 phiên SMA – 20 (màu đỏ), đường màu xanh nước biển thể hiện biểu đồ giá. Ví dụ này minh hoạ về sử dụng trung bình động xác nhận xu thế biến động giá.

 

Nguồn ảnh đồ thị – www.vietstock.com.vn

Xét ví dụ về đường trung bình động của Doanh nghiệp Cổ phần Cơ điện lạnh – REE
Ví dụ này sử dụng 2 đường trung bình động tính toán trong 5 phiên SMA – 5 (màu tím) và trung bình động tính toán trong 20 phiên SMA – 20 (màu đỏ), đường màu xanh nước biển thể hiện biểu đồ giá.

 

Nguồn ảnh đồ thị – www.vietstock.com.vn

Tại cả 2 thời khắc số (1) và số (2): SMA – 5 thể hiện tính nhạy bén, nhanh chóng thể hiện và xác nhận xu thế tăng hoặc giảm của giá trước SMA – 20.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 13:10:44.

Bình luận