Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (Điều 22 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011), gồm có:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các KTV hành nghề;

– Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian của các KTV hành nghề;

– Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty TNHH;

– Các giấy tờ khác do Bộ Tài chính quy định.

3/5 - (1 bình chọn)

Bình luận