Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán (Điều 22 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011), gồm sở hữu:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán;

– Bản sao Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng thực đầu tư;

– Bản sao Giấy chứng thực đăng ký hành nghề kiểm toán của những KTV hành nghề;

– Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời kì của những KTV hành nghề;

– Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với đơn vị TNHH;

– Những giấy tờ khác do Bộ Tài chính quy định.

3/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 21:19:50.

Bình luận