Xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển thị trường tiền tệ và quản lý, giám sát và điều tiết thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước

NHNN đóng vai trò quan yếu trong việc tạo dựng cơ sở vật chất hạ tầng khoa học thông tin phục vụ cho những giao dịch trên TTTT Việt Nam, qua đó tương trợ tích cực cho sự phát triển của TTTT Việt Nam. Tuy nhiên, để thị trường hoạt động hiệu quả và phát triển sang một giai đoạn mới (như phân tích của IMF ), cần thiết phải xây dựng và hình thành hê thống ứng dụng theo dõi kịp thời toàn bộ diễn biến trên thị trường, góp phần sáng tỏ hóa thông tin và góp phần tăng hiệu quả quản lý CSTT của NHNN.
Về hoạt động quản lý, giám sát và điều tiết thị trường tiền tệ của Nhà băng Nhà nước NHNN thực hiện việc quản lý, giám sát thị trường thông qua việc ban hành những văn bản pháp luật, những quy tắc, luật lệ cho hoạt động của thị trường; thực hiện thanh tra, kiểm soát việc tuân thủ của những thành viên trên thị trường và điều tiết hoạt động của thị trường thông qua những phương tiện CSTT. Hoạt động can thiệp này được biết tới chính là quản lý thanh khoản (thực hiện vai trò người đi vay cuối cùng) và quản lý lãi suất.
Tuy nhiên, ở Việt Nam, vai trò người cho vay cuối cùng trên thị trường liên nhà băng của NHNN thường xuyên bị phá vỡ. Trên thị trường liên nhà băng quốc tế, những đối tượng tham gia thị trường mang thể phân cấp thành nhóm những nhà giao dịch sơ cấp, thứ cấp, những nhà tạo lập thị trường (market makers), những nhà môi giới, từ đó giúp kết nối người thừa vốn tới người thiếu vốn một cách thông suốt (như Thái Lan, Mỹ). Ở những nước này, thị trường liên nhà băng hoạt động rất thông suốt thông qua sự truyền dẫn từ những nhà giao dịch sơ cấp (hoạt động trực tiếp với NHTW) tới những nhà giao dịch thứ cấp để cân đối cung cầu thanh khoản trên thị trường). NHTW sẽ thông qua hoạt động thị trường mở và những phương tiện tinh chỉnh của mình để điều tiết lượng thanh khoản của toàn hệ thống thông qua những nhà giao dịch sơ cấp, những nhà giao dịch này tới lượt nó lại làm vai trò cân đối và đáp ứng nhu cầu thanh khoản cho những khách hàng của mình. Còn ở Việt Nam, hoạt động luân chuyển vốn giữa những nhà băng chưa thực sự thông suốt. Trên thị trường thường xảy ra hiện tượng dư thừa vốn tổng thể nhưng NHNN vẫn phải tiến hành những hoạt động OMO hay tái cấp vốn do những nhà băng thiếu vốn ko thể tìm tới những nhà băng thừa vốn để vay mượn. Điều này một phần do vẫn tồn tại thực trạng những TCTD ưu tiên cho vay, hoặc gửi tiền trong nhóm với nhau, ví dụ giữa những NHTM Nhà nước, giữa những nhà băng nước ngoài hay giữa những NHTM cổ phần to. Hệ thống thị trường liên nhà băng thay vì hình thành những nhóm đóng vai trò là nhà giao dịch sơ cấp, những nhà tạo lập thị trường để góp phần điều hòa thị trường như những thị trường quốc tế thì lại phân chia thành nhóm hoạt động cục bộ, và chính điều này làm giảm khả năng tiếp cận, điều hòa lẫn nhau kéo theo những hạn chế trong điều tiết thị trường của NHNN.
Kết quả phản ứng của thị trường cho thấy việc duy trì những phương tiện hành chính kết hợp với phương tiện thị trường trong điều kiện hiện nay đã khởi đầu tạo ra những trở ngại, trở ngại cho việc quản lý thị trường. Hiện nay, TTTT Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển thứ hai (theo IMF) – giai đoạn phát triển thị trường liên nhà băng – và ở giai đoạn này, phương tiện quản lý CSTT cần chuyển dần từ những phương tiện hành chính quy định sang những phương tiện thị trường, khởi đầu với những hoạt động kiểu thị trường mở. Tuy nhiên, nếu như giai đoạn đầu của sự chuyển đổi, thị trường mang thể chấp nhận sự giao xoa của hai loại hình phương tiện, thì tới giai đoạn hiện nay, mang nhiều tín hiệu cho thấy đã tới lúc những phương tiện được sử dụng cần phải chuyển lên một bước nữa trong giai đoạn này – hoàn thiện phương tiện thị trường và tiến tới chuyển hẳn sang sử dụng loại hình phương tiện này, trong khi thị trường liên nhà băng đã phát triển ko còn sơ khai như bước đầu của giai đoạn nữa.

Rate this post

Bình luận