Các chủ thể tham gia và các hoạt động của thị trường chứng khoán

 Chủ thể của thi trường
Trong thị trường chứng khoán, dù ở giai đoạn phát triển nào và ở phòng ban nào của thị trường thì cũng tồn tại hai loại chủ thể chủ yếu là nhà phát hành và nhà đầu tư chứng khoán.
+ Nhà phát hành là tất cả chủ thể huy động vốn bằng cách bán chứng khoán cho người đầu tư. Tuỳ theo điều kiện cụ thể, pháp luật mỗi nước quy định rõ những đối tượng nào là “nhà phát hành”. ở thị trường, thường là những doanh nghiệp (bao hàm cả những tổ chức tín dụng) và Chính phủ (bao gồm cả chính quyền trung ương và chính quyền địa phương).
+ Nhà đầu tư chứng khoán những chủ thể sở hữu nhu cầu đầu tư bằng cách sắm những loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Loại chủ thể đầu tư này rất phổ biến và đông đảo, mục đích của những nhà đầu cũng ko giống nhau. Thường thì, người ta chia nhà đầu tư thành hai nhóm cơ bản: nhà đầu tư sở hữu tổ chức và nhà đầu tư cá thể. Nhà đầu tư sở hữu tổ chức sở hữu thể chỉ chiếm số lượng nhỏ so với nhà đầu tư cá thể nhưng đối tượng này lại sở hữu tiềm năng to, khả năng phân tích giám định chứng khoán tốt. Nhà đầu tư những thể chiếm tỷ trọng đông đảo về số lượng nhưng lại là đối tượng
thường được quan tâm của nhà quản lý với mục đích bảo về quyền lợi cho họ.
Để tạo ra tính thanh khoản của chứng khoán, hiệu suất sử dụng vốn của nền kinh tế, những giao dịch thứ cấp được rất nhiều nhà kinh doanh quan tâm và coi đây là nghiệp vụ kinh doanh chính của mình. Hành vi kinh doanh chứng khoán cũng nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận như hành vi kinh doanh khác, nhưng do đặc điểm của chứng khoán rất phức tạp và rủi ro to mang tính dây truyền, nên chủ thể thực hiện kinh doanh chứng khoán thường phải đạt những tiêu chuẩn nhất định, cho dù mỗi quốc gia sở hữu thể cho phép tổ chức và tư nhân cùng kinh doanh hoặc chỉ cho phép tổ chức và tư nhân cùng kinh doanh hoặc chỉ cho phép tổ chức kinh doanh. Chủ thể kinh doanh chứng khoán thường tồn tại dưới hình thức đơn vị chứng khoán hoặc những hình thức cá biệt khác.
Ngoài những chủ thể chủ yếu trên còn sở hữu thể sở hữu một số đối tượng khác như những nhà băng thương nghiệp (tham gia với tư cách là trung gian trả tiền), những đại lý phát hành chứng khoán….

Rate this post

Bình luận