Lãnh đạo doanh nghiệp may Việt Nam

Lãnh đạo DN là một trong những yếu tố mang tác động mạnh nhất (0,271). Đây là yếu tố quyết định để những DN might thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ cũng như mang vai trò quan yếu trong sự tăng trưởng của những DN để mang được vị thế vững chắc trong TMQT. Vinatex (2017) ghi nhận: “Lãnh đạo DN ngày càng được chú trọng và tăng thực hiện TNXH. Đặc trưng, con người là một trong những yếu tố quan yếu của lực lượng sản xuất, quyết định mọi hoạt động của DN.”. Lúc chú trọng tới thực hiện TNXH, TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ lãnh đạo tại những DN to mang những hiểu về quá trình triển khai thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ, lãnh đạo đã đưa ra những quyết định thực hiện một cách kịp thời cũng như truyền cảm hứng cho NLĐ để họ làm việc tốt hơn và nhiều lãnh đạo DN đã phối hợp những phong cách lãnh đạo để thực hiện hoạt động này mang chất lượng. Mặc dù kinh doanh trong môi trường kinh tế năng động với tư cách là những vị tướng chỉ huy của DN lãnh đạo tại những DN vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Ông Trương Văn Cẩm – Phó chủ toạ của VITAS: “Nhân lực của những DN might thiếu và hạn chế so với khu vực và toàn cầu”. Với thế kể tới một số biểu hiện cụ thể như: nhiều DN might lãnh đạo DN tầm nhìn hạn chế, vẫn mang quan niệm thực hiện TNXH đối đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ với NLĐ là nghĩa vụ để mang được hợp đồng gia công của khách hàng trong TMQT; Hiểu biết của lãnh đạo DN về tổ chức triển khai thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ còn khá hạn chế, chưa nắm rõ thứ tự, cách thức tổ chức triển khai thực hiện hoặc mang lãnh đạo nắm rõ nhưng họ cũng cố tình phớt lờ hay tại nhiều DN chưa mang sự kết hợp giữa thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ với hoạt động quản trị nhân lực cũng như phong cách lãnh đạo còn khá cứng nhắc trong quá trình thực hiện.

Rate this post

Bình luận