Phân loại thị trường chứng khoán theo hàng hóa

 

Theo những loại hàng hoá được sắm bán trên thị trường, người ta sở hữu thể phân thị trường chứng khoán thành thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu và thị trường những phương tiện dẫn suất.

Thị trường trái phiếu (Bond Markets) là thị trường mà hàng hoá được  sắm bán tại đó là những trái phiếu. Trái phiếu là phương tiện nợ, mà thực chất của  việc phát hành những phương tiện này là nhà phát hành đứng ra đi vay theo phương  thức sở hữu hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Người cho vay sẽ ko chịu bất cứ trách  nhiệm nào về kết quả hoạt động sử dụng vốn của người vay và trong mọi  trường hợp, nhà phát hành phải sở hữu trách nhiệm hoàn trả cho trái chủ theo những  cam kết đã được xác định trong hợp đồng vay. Trái phiếu thường sở hữu thời hạn  xác định, sở hữu thể là trung hạn hay dài hạn.

Khác với thị trường nợ, thị trường cổ phiếu (Inventory Markets) là nơi giao dịch sắm bán, trao đổi những giấy tờ xác nhận cổ phần đóng góp của cổ đông.

Cổ đông là chủ sở hữu của đơn vị và phải chịu trách nhiệm trong phần đóng góp của mình. Cổ phiếu sẽ cho phép họ sở hữu quyền yêu cầu đối với lợi nhuận sau thuế của đơn vị cũng nhưđối với tài sản của đơn vị, lúc tài sản này được đem bán. Cổ phiếu sở hữu thời kì đáo hạn là ko xác định.

Thị trường những phương tiện dẫn suất (Spinoff Markets) là nơi những chứng  khoán phái sinh được sắm và bán. Tiêu biểu cho những phương tiện này là hợp  đồng tương lai (Future Contracts), hợp đồng quyền chọn (Choices). Thị  trường này ngày càng trở nên quan yếu đối với những nhà quản lý tài chính.  Nó cung ứng những phương tiện phòng vệ hữu hiệu, đồng thời cũng là phương tiện đầu  cơ lý tưởng cho những nhà đầu tư.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 09:54:16.

Bình luận