Cách thúc đẩy quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Muốn thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích của những DN could đạt kết quả tốt cần yếu quá trình thực hiện một cách bài bản, thống nhất và khoa học với những khâu: hoạch định thực hiện TNXH đối với NLĐ, triển khai thực hiện TNXH đối  với NLĐ, kiểm soát thực hiện TNXH đối với NLĐ. Tuy nhiên, Hohnen, P  (2007), Niklas Hermansson và Ola Olofsson (2008) đã phát triển quá trình thực  hiện TNXH với truyền thông thực hiện TNXH là một phần quan yếu trong tất cả những bước thực hiện TNXH của doanh nghiệp. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ của những DN could Việt Nam (xem Hình 4.1).

Những giải pháp đề xuất trong hoàn thiện quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ nhằm phát huy tối ưu những khâu đã thực hiện tốt ở những DN to. Trong đó đáng chú ý là khắc phục hạn chế trong: kế toán thực hiện TNXH của DN, tổ chức truyền thông và xây dựng báo cáo truyền thông thực hiện TNXH đối với NLĐ tại những DN to. Cùng với đó những DNNVV muốn vượt qua được những trở ngại hiện tại “vươn mình” đón lấy những thời cơ phát triển trong kinh doanh và trong TMQT thì cần thực hiện quyết liệt hệ thống những giải pháp từ hoạch định thực hiện tới kiểm soát thực hiện. Những giải pháp đề xuất từ mục 4.4.1 tới 4.4.3 dưới đây:

Rate this post

Bình luận