Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hạ tầng thanh toán

Xu thế thời đại của hoạt động trả tiền là chứng từ giấy đang được thay thế dần chứng cớ từ điện tử và dịch chuyển giao dịch vốn tăng nhanh do tác động của toàn cầu hóa. NHNN đã thiết lập hệ thống trả tiền điện tử liên NH (IBPS) kết nối với 429 đơn vị thành viên, trong đó với 66 đơn vị trực thuộc NHNN; đã xử lý sắp 48 triệu giao dịch với trị giá giao dịch đạt 46,57 triệu tỷ đồng, tương đương sắp 12 lần GDP (2014). Hệ thống trả tiền nội bộ của những NHTM đã với sự phát triển vượt bậc. Hầu hết những NHTM đã thiết lập được hệ thống nhà băng lõi (Core Banking), phát triển hệ thống trả tiền nội bộ với kỹ thuật, kỹ thuật tiên tiến.

Hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho trả tiền thẻ được những NHTM chú trọng nâng cấp, đầu tư. Tính tới cuối tháng 12 năm 2016, cả nước hiện với 17.472 ATM và trên 263.427 máy POS. Số lượng thẻ trả tiền đã được phát hành lũy kế tới hết quý 1 năm 2017 là 116 triệu thẻ, 71.651 tài khoản trả tiền tư nhân.

Hệ thống NH Việt Nam đã định hướng phát triển đối với trả tiền điện tử qua NH trong thời kì tới bao gồm: hoàn thiện hệ thống chuyển mạch quốc gia, xây dựng bộ tiêu chuẩn nhà cung cấp thẻ và trả tiền ko sử dụng tiền mặt, phát triển từ nhà cung cấp thẻ từ sang thẻ chip, xây dựng hệ thống trả tiền bù trừ cho những hoạt động trả tiền bán lẻ (trị giá giao dịch thấp) kế bên hệ thống bù trừ ATM vốn với, phát triển và  quản lý hệ thống thiết bị trả tiền, phát triển sàn giao dịch thương nghiệp điện tử.

Đẩy mạnh hệ thống trả tiền qua NH bán lẻ cũng được những NH chú trọng. Theo khảo sát vào cuối năm 2015 của IDG ASEAN, Việt Nam với 9 NH tập trung vào ngành đầu tư, 11 NH tập trung vào nhà cung cấp NH bán lẻ và 19 NH tập trung vào nhà cung cấp NH bán lẻ. Xu hướng này được phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật hiện đại như Cell Banking và Web Banking, tận dụng triệt để ứng dụng kỹ thuật vào SPDV nhằm mở rộng đối tượng khách hàng tới khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa. Theo Viet Nam ICT Index (2016), hiện nay 100% những NHTM Việt Nam đã với kênh Web Banking, 93,1% với kênh Cell Banking. Kết hợp viễn thông – nhà băng cũng là một trong những bước ngoặt để phát triển những nhà cung cấp NH. Nhà băng điện tử trên nền tảng di động là xu hướng tăng trưởng của Việt Nam, sẽ vượt qua NH điện tử trên thiết bị truyền thống trong tương lai sắp.

Rate this post

Bình luận