Kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng về hoạch định, thực thi chính sách kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Thành xã Đà Nẵng là một ví dụ tiêu biểu của cách thức phát triển thành thị dựa chủ yếu vào nguồn lực đất đai. Đối với mọi con đường, thành xã ko chỉ thu hồi diện tích đất đủ để làm đường mà thu hồi rộng hơn sang 2 bên đường.

Từ đó, Thành xã quy hoạch rộng dải đất 2 bên đường sử dụng đấu giá để những nhà đầu tư phát triển ko gian thành thị 2 bên đường theo đúng quy hoạch. Cách phát triển tương tự đã được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, nhưng mới được ứng dụng triệt để tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng bước đầu đã ban hành một số chính sách thực hiện nhằm tập trung thu những khoản thu ngân sách, thu nợ tiền sử dụng đất, tăng thu thuế XNK.

Chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với những hộ gia đình, tư nhân được UBND thành xã giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở và cho nợ tiền sử dụng đất trên khu vực thành xã chính sách khuyến khích trả nợ sớm thì được tương trợ 50% tổng số tiền lãi phát sinh.

Chính sách để xúc tiến ứng dụng và phát triển CNTT, phát triển hạ tầng CNTT đồng bộ và hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả những ngành hoạt động, tích cực huấn luyện, phát triển nguồn nhân lực đủ mạnh để bắt kịp đà tăng trưởng. Xác định CNTT là ngành kinh tế tri thức, tạo GTGT cao, tạo nhiều công ăn việc làm và thu nhập cao cho thế hệ trẻ. Đầu tư cho ngành công nghiệp CNTT là đầu tư cho thế hệ tương lai của quốc gia. Chọn công nghiệp CNTT, cùng với công nghiệp khoa học cao, là một trong 3 hướng đột phá để phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, thành xã đã mang nhiều quyết định chính sách tương trợ doanh nghiệp CNTT và xuất khẩu phần mềm trên khu vực…)

Đà Nẵng thống nhất việc phát triển cùng đồng DN một cách vững bền mới là động lực phát triển trong khoảng thời gian dài, chứ ko động lực nào khác “Dù 98% DN trên khu vực TP là DNNVV nhưng về trong khoảng thời gian dài, chỉ mang thể dựa vào sự phát triển của DN làm động lực trở nên xã trong tương lai”.

Chỉ với cách thức tương tự, thành xã Đà Nẵng đã từ một thành thị nhỏ, kém phát triển đã sớm trở thành một thành thị phát triển theo hướng hiện đại, một thành xã nhận được bình chọn là thành xã đáng sống, người dân rất hài lòng, và đang trở thành trung tâm thu hút, phát triển to ở Miền Trung.

Rate this post

Bình luận