Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Hội nhập ASEAN và quốc tế ngày càng sâu rộng và cuộc CMCN 4.0 đang và sẽ tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với lao động Việt Nam. Cụ thể:

–      Về cơ hội

–      Về thách thức

+ CMCN 4.0 với sự tham gia ngày càng nhiều của Rô-bốt sẽ ảnh hưởng và làm mất nhiều việc làm trong những ngành, những lĩnh vực thâm dụng lao động và khai thác tài nguyên, trong đó đa số là những ngành tập trung nhiều lao động phổ thông và lao động nữ. Nếu Việt Nam không có sự chuẩn bị sẵn sàng cho CMCN 4.0 thì lao động Việt Nam sẽ trở thành lao động kém khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực, chỉ làm trong những công việc 3D có năng suất thấp và thu nhập kém nhất trên thị trường trong khi những việc làm có hàm lượng kỹ năng cao sẽ do lao động nước khác đảm nhận, kể cả thị trường ở nước ngoài hay trong nước.

Rate this post

Bình luận