Vai trò của “Đánh giá sản phẩm” trong mối quan hệ giữa “Vị chủng tiêu dùng” và “Hành vi tẩy chay”

Phân tích sản phẩm (product judgments) là khái niệm nói tới sự cảm nhận chất lượng sản phẩm của người tiêu sử dụng dưới những tính chất bên trong và bên ngoài sản phẩm. Theo Wang và Chen (2004) những tính chất đó bao gồm hình dáng bên ngoài, màu sắc, thiết kế, tính thời trang, độ bền, độ tin cậy, chức năng của sản phẩm. Ngoài ra, sự thẩm định sản phẩm còn gắn liền với sự cảm nhận của người tiêu sử dụng về sự nổi tiếng, ,kỹ thuật khoa học, trình độ tay nghề lao động của người sản xuất và trị giá mà người sử dụng nhận được so với giá tiền họ trả (Wang và Chen, 2004). Khái niệm này được nhiều tác giả sử dụng dưới những tên gọi khác nhau ví dụ như thẩm định chất lượng sản phẩm (product high quality judgments) hay cảm nhận chất lượng sản phẩm (perceived high quality product) với nội dung  đo lường tương đồng vd., (Darling và Arnold, 1988; Darling và Wooden, 1990; Klein và  cùng sự., 1998; Kaynak và Kara, 2002, Wang và Chen, 2004; Rose và cùng sự., 2009).

Lúc xem xét vai trò của “thẩm định sản phẩm” trong mối quan hệ giữa “vị chủng tiêu sử dụng” và “sẵn lòng tẩy chay/ko tậu hàng” ba nhận xét chính rút ra từ kết quả những nghiên cứu trước như sau:

Thứ nhất, mối quan hệ nghịch chiều giữa “vị chủng tiêu sử dụng” và “thẩm định sản phẩm” xuất xứ từ một quốc gia nào đó đang bị ác cảm tiếp tục được khẳng định qua nhiều nghiên cứu, tuy vậy lược khảo tài liệu cho thấy kết quả này ko được chấp nhận ở một vài nghiên cứu vd., nghiên cứu của Ishii (2009); Mrad và cùng sự. (2014). Thậm chí, nghiên cứu của Chan và cùng sự. (2010) cho thấy một sự tác động cùng chiều sở hữu ý nghĩa thống kê giữa “vị chủng tiêu sử dụng” và “hình ảnh sản phẩm”. Biến “hình ảnh sản phẩm” mà tác giả sử dụng sở hữu một phần của biến “thẩm định sản phẩm”. Nghiên cứu của Cheah và Phau (2015) cũng cho kết quả tương tự.

Thứ hai, sự tác động của “vị chủng tiêu sử dụng” lên “hành vi tẩy chay” sản phẩm của quốc gia bị ác cảm. Kết quả tương đối ổn định mặc dù còn một số nghiên cứu ko cho chứng cứ về thống kê vd., (Ettenson và Klein, 2005; Maher và cùng sự., 2010; Ma và cùng sự., 2012; Mrad và cùng sự., 2014). Tương tự, nghiên cứu tiếp theo nên tiếp tục kiểm định mối quan hệ này.

Mối quan hệ giữa “thẩm định sản phẩm”, “vị chủng tiêu sử dụng” và “hành vi tẩy chay” cho thấy chứng cứ của sự thiếu nhất quán. Do đó, hướng nghiên cứu tiếp theo nên tiếp tục thẩm định mối quan hệ này.

Rate this post

Bình luận