Các yếu tố ảnh hưởng đến cung nông sản trên thị trường

Khả năng cung nông sản trên thị trường phụ thuộc vào khả năng cung tại chỗ và khả năng cung từ nơi khác tới. Tới lượt nó, khả năng cung tại chỗ phụ thuộc vào hai nguồn chính: khả năng sản xuất của nông nghiệp; khả năng dự trữ nông sản từ những vụ trước. Hai nguồn đó sở hữu sẵn sàng cung ứng hay ko lại tuỳ thuộc vào những nhân tố cụ thể của bản thân những người sản xuất và những người dự trữ cũng như của thị trường. Khả năng sản xuất tại chỗ của những người sản xuất nông nghiệp cũng như sự sẵn sàng bán sản phẩm của họ ra thị trường phụ thuộc vào một số nhân tố cơ bản sau đây:

Đối với những hộ, những hạ tầng sản xuất thường thường ngành sản xuất tổng hợp nhiều loại sản phẩm, với nhiều loại đầu vào, nên khối lượng sản phẩm đầu ra và giá của nó là mối quan hệ hai chiều rút ra từ một tập hợp nhiều chiều phức tạp. Giả thiết rằng tất cả những yếu tố khác là ko biến động, ta sở hữu thể vạch ra khối lượng cung loại nông sản thứ i với giá riêng của nó, bằng việc sử dụng hệ số co dãn của cung theo giá, được khái niệm và tính toán như sau:

Hệ số sở hữu dãn cung theo giá là tỷ lệ phần trăm thay đổi trong tổng cung do giá bán thay đổi chia cho phần trăm thay đổi về giá bán của chính nông sản đó (ký hiệu là Ei)

ở đây, D chỉ lượng biến thiên nhỏ, ¶ chỉ lượng biến thiên cực nhỏ và là đạo hàm riêng. Ta sở hữu thể tìm được hệ số sở hữu dãn cung từng điểm trên phố cong cung.

Hệ số co dãn Ei chỉ ra rằng lúc giá một nông sản thay đổi 1% thì cung về nông sản đó thay đổi là bao nhiêu phần trăm.

Giá của sản phẩm j tăng sở hữu thể làm giảm cung sản phẩm i theo giá thị trường. Ví dụ, giá hoa tăng sở hữu thể làm giảm cung rau xanh cho thành xã.

Để thẩm định mức độ biến động cung sản phẩm i do thay đổi giá sản phẩm j, ta sử dụng hệ số co dãn theo giá chéo của cung, ký hiệu Eij được tính như sau:

Thông thường Eij là một số âm, tức là Pj tăng sẽ làm lượng cung Qi

Lúc giá một yếu tố đầu vào thay đổi, ví dụ như giá phân bón tăng lên, giá bán cận biên để làm ra một lượng đầu ra nhất định sẽ tăng lên. Nói khác đi, đường cong giá bán của đơn vị sản xuất, và do đó, đường cong cung, đều sẽ dịch chuyển đi lên và về phía trái, khả năng cung nông sản sẽ giảm đi với cùng giá bán như trước., Trong trường hợp trái lại, thì đường cong cung sẽ dịch chuyển về bên phải, khả năng cung nông sản tăng lên với cùng mức giá bán như trước đây.

Lúc giá của một trong hai sản phẩm track đôi tăng lên thì đường cong cung sản phẩm thứ hai sẽ dịch chuyển sang phải. Ví dụ, khối lượng cung sữa sở hữu tương quan với giá sữa và giá bê con.

Những cải tiến kỹ thuật là một nguyên nhân tác động tới cung một loại nông sản hàng hoá nào đó. Ví dụ, một nhóm hộ gia đình tiếp nhận được một loại phân bón mới cho năng suất cao hơn. Với cùng một lượng phân bón và những yếu tố đầu vào như cũ, nhưng cho sản lượng sản phẩm nhiều hơn.

Những yếu tố thời tiết, tình hình dịch bệnh… sở hữu tác động rất to tới kết quả sinh trưởng phát triển của cây trồng vật nuôi và do vậy tác động tới khối lượng cung ứng ra thị trường. Khả năng hạn chế tác động xấu tới cung của yếu tố môi trường tự nhiên tuỳ thuộc trình độ phát triển kinh tế – kỹ thuật ở mỗi nước.

Một số chủ trương chính sách của Nhà nước sở hữu tác động trực tiếp tới cung một số nông sản nhất định. Ví dụ, việc cấp côta sản xuất cho những trang trại, cấm hoặc hạn chế việc sử dụng một yếu tố đầu vào nào đó, cung cấp vốn ưu đãi, chuyển giao kỹ thuật mới cho nông dân v.v…

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 21:31:52.

Bình luận