Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm các đối tượng nào?

Theo quy định tại Điều 2 và Điều 9 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, ko thuộc diện ứng dụng của pháp luật về bảo hiểm xã hội buộc phải, bao gồm:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mang thời hạn dưới 3 tháng.

– Cán bộ ko chuyên trách cấp xã

– Người tham gia những hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhà cung cấp, kết cả xã viên ko hưởng tiền lương, tiền công trong những hợp tác xã, liên hợp tác xã.

– Người lao động tự tạo việc làm.

– Người lao động làm việc mang thời hạn ở nước ngoài mà trước đó chưua tham gia bảo hiểm xã hội buộc phải hoặc đã nhận bảo hiểm xã hội một lần.

1/5 - (1 bình chọn)

Bình luận