Tác động của chính sách tiền tệ đối với thị trường tiền tệ trên thế giới hiện nay

Trên thực tế, việc lựa chọn mục tiêu quản lý CSTT sẽ mang tác động trực tiếp tới sự ổn định của TTTT. Những thành viên tham gia thị trường sẽ sẵn sàng đầu tư và giao dịch trên thị trường nếu họ mang niềm tin rằng những khoản lợi nhuận họ mang được từ hoạt động đầu tư sẽ ko bị suy giảm do biến động của lạm phát. Mục tiêu của CSTT đa phần hướng tới sự ổn định của giá cả. Tuy nhiên, ở một số nước, NHTW còn mang thêm nhiệm vụ đảm bảo tăng trưởng kinh tế và việc làm, xúc tiến sự ổn định của hệ thống tài chính. Để đạt được những mục tiêu này, NHTW cần can thiệp vào TTTT nhằm đảm bảo những lãi suất ngắn hạn (bao gồm cả tỷ giá) và thanh khoản thị trường được duy trì ổn định và thích hợp với mục tiêu CSTT đã đề ra. Điều này cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa sự ổn định của TTTT và sự ổn định của giá cả cũng như ổn định những mục tiêu khác của CSTT.
Mặt khác, mỗi phạm vi CSTT khác nhau lại kéo theo vai trò khác nhau của từng NHTW trong việc quản lý, giám sát TTTT. Chẳng hạn, trong phạm vi CSTT đặt mục tiêu tỷ giá và tự do tài khoản vốn, CSTT được thực thi chủ yếu qua việc can thiệp vào thị trường ngoại hối. Trường hợp NHTW vận dụng phạm vi CSTT đặt mục tiêu tỷ giá nhưng duy trì kiểm soát tài khoản vốn, NHTW phải đặt ra điều kiện nhất định về thanh khoản nội địa trên TTTT. Với trường hợp tỷ giá thả nổi và lạm phát mục tiêu, vai trò của một TTTT phát triển càng mang ý nghĩa quan yếu trong việc giảm bớt tính ko vững chắc xung quanh những hoạt động tiền tệ để thực hiện được hiệu quả những mục tiêu CSTT.
NHTW những nước trên toàn cầu nói chung đều thống nhất về những lợi ích cho nền kinh tế của việc thực thi CSTT thông qua những phương tiện mang tính thị trường. Đặc thù, sau trào lưu được khởi xướng từ những năm 1970 ở những nước công nghiệp, hầu hết NHTW những nước đang phát triển và những nền kinh tế mới nổi đều nỗ lực điều tiết những điều kiện thanh khoản chung trong nền kinh tế thông qua những hoạt động tài chính trên TTTT nội địa. Mục tiêu của NHTW là gây tác động lên những điều kiện cung, cầu quan yếu đối với tiền NHTW. Sự thay đổi này diễn ra tune tune với xu thế tăng vai trò của những tín hiệu giá cả trong nền kinh tế bởi lúc thị trường tài chính phát triển với ngày càng nhiều phương tiện tài chính, cầu về tiền trở nên ko ổn định, làm cho việc đặt mục tiêu vào khối lượng tiền tệ trở thành ko hiệu quả. Theo đó, những NHTW hoạt động bằng cách xác định những lãi suất ngắn hạn mục tiêu hay lãi suất chỉ đạo, mà trong điều kiện TTTT ổn định sẽ mang khả năng tác động to tới những lãi suất dài hạn. Để truyền dẫn những tín hiệu của CSTT một cách hiệu quả tới những lãi suất dài hạn, NHTW cần xúc tiến sự phát triển của TTTT. Bởi vậy, TTTT sẽ là một điểm tựa cho sự can thiệp hiệu quả của NHTW. Tuy nhiên, ko phải lúc nào việc thực hiện những mục tiêu của CSTT cũng thống nhất với việc duy trì tính ổn định và tương trợ sự phát triển của TTTT. Chẳng hạn như việc đột ngột tăng lãi suất hay hạn chế cung tiền nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát mang thể tạo nên một cú sốc cho những thành viên tham gia thị trường. Do đó, việc lựa chọn một phạm vi CSTT thích hợp với trình độ phát triển của TTTT là một việc hết sức quan yếu.

Rate this post

Bình luận