Phân loại công ty như thế nào?

Trên toàn cầu hiện nay sở hữu nhiều cách phân loại đơn vị khác nhau ở những nước khác nhau nhưng cách xác định mô phỏng đơn vị phổ biến nhất mà những nhà khoa học pháp lí thường sử dụng là dựa vào tính chất của sự liên kết và chế độ trách nhiệm của những thành viên đơn vị. Theo cách này đơn vị được chia làm hai loại: đơn vị đối nhân và đơn vị đối vốn.

1. Doanh nghiệp đối nhân.

Doanh nghiệp đối nhân được thành lập trên cơ sở vật chất sự thân cận, tín nhiệm lẫn nhau giữa những thành viên là chính, việc góp vốn chỉ là thứ yếu. Những đơn vị đối nhân xuất hiện trước nhất ở một số nước ở châu Âu nơi sở hữu điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh doanh. Hiện nay tiêu biểu nhất cho loại đơn vị đối nhân là đơn vị hợp danh. Nói chung ở trên toàn cầu theo pháp luật kinh doanh của những nước thì đơn vị đối nhân ko sở hữu tư cách pháp nhân, bởi tài sản của những thành viên và taì sản của đơn vị ko sở hữu sự tách biệt rõ ràng, đơn vị đối nhân sở hữu trách nhiệm vô hạn về trách nhiệm của mình.

2. Doanh nghiệp đối vốn.

Doanh nghiệp đối vốn là loại hình đơn vị phổ biến nhất hiện nay, đơn vị được thành lập trên cơ sở vật chất góp vốn của những thành viên. Khác với đơn vị đối nhân, đơn vị đối vốn lúc thành lập ko quan tâm dến nhân thân của người góp vốn mà chỉ quan tâm tới phần vốn góp của họ. Quyền lợi của mỗi thành viên phụ thuộc vào phần vốn góp của họ, điều này cũng tương đương với việc gánh vác nghĩa vụ. Doanh nghiệp đối vốn là đơn vị sở hữu tư cách pháp nhân. Một đơn vị đối vốn hiện nay như đơn vị TNHH, đơn vị cổ phần.

 

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 19:58:44.

Bình luận