Phân tích dòng nguyên vật liệu quá trình sản xuất xi măng

MFA quá trình SXXM rất quan yếu và tương trợ đắc lực cho việc xây dựng chỉ số. Đá vôi, đất sét, quặng sắt… là những NVL thô quan yếu để SXXM. Hiện nay, những nhà máy xi măng ở Việt Nam hầu hết sản xuất theo khoa học lò quay theo Quyết định số 1488/QĐ-TTg, ngày 29/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng tới năm 2030 [16]. Theo đó, quá trình SXXM qua 3 thời kỳ chính bao gồm: quá trình chuẩn bị nguyên nhiên liệu, quá trình sản xuất clinker thành phẩm và quá trình sản xuất và đóng bao xi măng thành phẩm. Dòng NVL của sản phẩm xi măng được chỉ ra trong Hình 4.2:

Xem xét chi tiết từng dòng vật liệu trong từng thời kỳ SXXM cần phải tiến hành phân tích dòng vật liệu theo ba thời kỳ SXXM. Dòng vật liệu cho ba thời kỳ: nghiền bột liệu xi măng, sản xuất clanh ke và nghiền xi măng cụ thể như sau:

– Dòng vật liệu của thời kỳ nghiền hỗn hợp bột liệu: mức độ đồng nhất của hỗn  hợp bột liệu tác động nhiều tới chất lượng clanh ke do đó dòng vật liệu trong công

đoạn này nên được tách ra thành dòng vật liệu trong thời kỳ nghiền bột liệu thô và dòng vật liệu trong trộn bột thô và xi lô chứa bột liệu:Dựa trên kết quả phương pháp MFA và khung TTX của OECD, phát triển chỉ số TTX cho sản phẩm xi măng cho kết quả 37 chỉ số phân chia vào 4 khía cạnh theo khung TTX của OECD.

Rate this post

Bình luận