Xác lập chi phí theo quy trình là như thế nào ?

+Xác lập giá tiền theo thứ tự hay theo đơn đặt hàng
Thông thường, tùy vào thực chất doanh nghiệp mà những kế toán viên sử dụng một trong hai hệ thống tính giá tiền khác nhau: xác lập giá tiền theo thứ tự hay xác lập giá tiền theo đơn đặt hàng. Xác lập giá tiền theo thứ tự chỉ hiệu quả lúc một đơn vị sản xuất hàng loạt sản phẩm giống nhau như ốc vít, vi mạch máy tính hoặc bóng đèn… Hệ thống giá tiền này tập trung vào giá tiền của nhiều bước trong quá trình sản xuất – ví dụ, pha trộn, đẩy, cắt, và đóng gói. Nguyên vật liệu và giá tiền cho mỗi bước đều được tính, sau đó chia cho số lượng đơn vị sản phẩm hoàn thành.
Xác lập giá tiền theo đon đặt hàng thích hợp hơn cho quá trình sản xuất theo đơn đặt hàng. Ví dụ, một hãng chế tạo máy theo đơn đặt hàng sẽ sử dụng phương pháp này. Cách tính giá tiền theo đơn đặt hàng sẽ xác định toàn bộ chỉ phí liên quan tới một công việc cụ thể, cả giá tiền gián tiếp và trực tiếp.
+Sử dụng thông tin về giá tiền
Nhà quản lý sử dụng thông tin về giá tiền để hiểu và kiểm soát những biến số xác định khả năng sinh lợi. Ví dụ, nhiều đơn vị sản xuất định ra một mức giá tiền chuẩn cho mỗi khoản giá tiền trực tiếp, như giá tiền lao động mỗi đơn vị, thời kì sử dụng máy cho mỗi đơn vị, giá tiền tậu gỗ cho mỗi đơn vị. Sau đó phòng kế toán sẽ làm báo cáo hàng tháng về giá tiền thực tế cho mỗi đơn vị sản phẩm. Những nhà quản lý sở hữu thể thuận tiện thấy sự chênh lệch giữa giá tiền thực tế và giá tiền chuẩn, từ đó sở hữu thể thăm dò nguyên nhân nếu những khác biệt này vượt quá tầm kiểm soát. Ngoài ra, họ còn sở hữu thể xác định những yếu tố chính góp phần vào giá tiền và công việc để quản lý chúng. Ví dụ, những nhà quản lý của Amalgamated sở hữu thể thấy rằng lao động là yếu tố đóng góp chính vào giá tiền sản xuất ra giá treo Mannequin 1. Thông tin này khuyến khích họ rà soát lại quá trình sản xuất để xem liệu họ sở hữu thể thay đổi thứ tự sản xuất ra số lượng sản phẩm tương tự nhưng với số giờ lao động ít hơn hay ko. Hoặc ban quản lý sở hữu thể nghiên cứu bất kỳ thiết bị sản xuất nào sở hữu thể thay thế lao động với giá tiền trên đơn vị sản phẩm thấp hơn.
+Xác lập giá tiền dựa trên hoạt động
Tầm giá quản lý chung, hay còn gọi giá tiền gián tiếp, là điểm yếu trong nhiều hệ thống kế toán giá tiền. Thông thường, kế toán viên sử dụng những công thức thuần tuý để phân bổ những giá tiền gián tiếp. Ví dụ, nhiều ngưòì phân bổ tổng giá tiền gián tiếp cho những sản phẩm theo số giờ lao động quy cho mỗi sản phẩm. Phương pháp này hợp lý miễn sao giá tiền lao động là giá tiền sản xuất to nhất. Những phương pháp khác chia giá tiền gián tiếp thành tỷ lệ tương xứng với doanh thu sở hữu được từ mỗi sản phẩm. Điều này cũng sở hữu lý miễn sao sản phẩm ko sở hữu nhiều khác biệt.
Tuy nhiên, ngày nay lao động hiếm lúc được xem là yếu tố giá tiền chính, và hầu hết những nhà máy đều sở hữu khả năng sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau. Do đó, những công thức phân bổ giá tiền sử dụng trước đây ko còn thích hợp để cho ra những con số chuẩn xác về những khoản giá tiền gián tiếp.     Trên thực tế, những công thức tính toán này sở hữu thể thuận tiện làm cho những nhà quản lý tập trung vào đẩy mạnh sản xuất những sản phầm ko mang lại lợi nhuận và bỏ qua những dòng sản phẩm sinh lời nhất cho đơn vị mình. Để hiểu sự bất tương xứng giữa khả năng sinh lợi thực tế và khả năng sinh lợi thể hiện bên ngoài diễn ra như thế nào, hãy xem những gì đã xảy ra cho một cống ty sở hữu truyền thống lấy giờ lao động để phân bổ giá tiền quản lý chung. Vào thời khắc mà lao động còn là giá tiền chính trong quá trình sản xuất, giá tiền này góp một phần chính trong tổng giá tiền chung của đơn vị, thì công thức này tỏ ra hiệu quả. Tuy nhiên, lúc một số dòng sản phẩm được hiện đại hóa và tiết kiệm lao động nhờ vào thứ tự tự động hóa, vai trò của giá tiền lao động trong tổng giá tiền phải trả tiền bị thu hẹp lại. Trong lúc đó, lợi nhuận thu được từ những sản phẩm này sở hữu xu hướng tăng lên. Nhưng giá tiền phải trả tiền ko biến mất, chỉ thuần tuý được chuyển sang chỗ khác.
Vì thế, những dòng sản phẩm khác – đặc trưng là những sản phẩm đòi hỏi lượng lao động tham gia sản xuất to – sẽ chiếm phần to nhất trong giá tiền quản lý chung của toàn đơn vị. Điều này làm khả năng sinh lợi của những sản phẩm của những đơn vị này sở hữu vẻ tương đối bị hạn chế. Để thấy được điều này xảy ra như thế nào, hãy xem hai sản phẩm sau, mỗi sản phẩm đều sở hữu doanh thu thuần như nhau (14 USD) và sở hữu cùng giá tiền sản xuất trực tiếp, vận chuyển và phân phối (5 USD). Sản phẩm A và sàn phẩm B sở hữu chung lãi biên tế. Sản phẩm A dẫn đầu thị trường và được tiêu thụ mạnh. Nhưng do quá trình sản xuất đòi hỏi nhiều lao động tham gia, công thức tính giá tiền của đơn vị này phân bổ giá tiền quản lý chung cao hơn – do vậy, sản phẩm A được nhìn nhận là lỗ 1 USD. So với sản phẩm A, sản phẩm B ít được chú ý hơn. Tuy nhiên, do lượng lao động tham gia vào quá trình sản xuất thấp, nên phân bổ giá tiền quản lý chung thấp, sản phẩm sở hữu vẻ như sở hữu khả năng sinh lợi cao. Nếu tham khảo những số liệu này, cấp quản lý sở hữu thể thuận tiện đưa ra những quyết định sai trái: ngưng sản xuất sản phẩm A, tăng sản xuất cho sản phẩm B. Những quyết định tương tự thậm chí sở hữu thể nhấn chìm những đơn vị hàng đầu!
+Sản phẩm A Sản phẩm B
Tổng giá tiền trực tiếp 5,00 USD 5,00 USD
Tổng chi phi phải trả tiền 10,00 USD 4,00 USD
Tổng giá tiền trực tiếp/gián tiếp 15,00 USD 9,00 USD
Doanh thu thuần/đơn vị sản phẩm 14,00 USD 14,00 USD
Phần góp vào lợi nhuận (1,00) USD 5,00 USD

H.Thomas Johnson và Robert Kaplan đã đưa ra một cách tính mới cho những giá tiền này. Phương pháp này được gọi là xác lập giá tiền dựa trên hoạt động (ABC – activity-based costing). ABC là phương pháp tính giá tiền xác định số lượng những mối liên hệ giữa những hoạt động cụ thể và những nhu cầu mà những hoạt động này thực hiện từ những nguồn lực của tổ chức. Trong lúc những hệ thống kế toán giá tiền truyền thống phân bổ giá tiền tương trợ và gián tiếp tới sản phẩm thông qua những thông số đo lường như thời kì lao động trực tiếp, thời kì sử dụng máy, hoặc giá tiền vật liệu, ABC ghi nhận rằng với những sản phẩm, khách hàng, nhãn hiệu và những kênh phân phối khác nhau sẽ sở hữu nhu cầu sử đụng vốn đầu tư đơn vị khác nhau. Do đó, ABC khởi đầu bằng cách tạo ra một hệ thống thứ bậc về những hoạt động, sau đó phân bổ giá tiền thích hợp với từng hoạt động liên quan. Phương pháp này tính toán những hoạt động thực tế liên quan để sản xuất ra một sản phẩm cụ thể (hoặc phân phối một nhà cung cấp cụ thể) và nỗ lực tính giá tiền của những hoạt động này. Ví dụ, thay vì phân bổ tổng giá tiền của một máy cho một loạt những sản phẩm dựa trên một công thức, những kế toán viên sử dụng phương pháp ABC sẽ biết được cần sở hữu bao nhiêu thời kì cho một máy (gồm cả thiết lập…) để sản xuất ra một thành phẩm, sau đó phân bổ giá tiền tương ứng. ABC cũng tập trung vào những kích tố giá tiền sở hữu khả năng hướng dẫn sự phân bổ. Ví dụ, chi phi của phòng ban nguồn nhân lực cũng được tính vào những sản phẩm dựa trên số lượng đầu người cho từng đơn vị sản phẩm.
ABC đuợc phổ biến nhanh chóng, vì phương pháp này liên quan tới sự thăng bằng những yếu tố khác nhau: để chuẩn xác hơn, một doanh nghiệp phải dành nhiều thời kì và nguồn lực vào việc tính toán và giám định những hoạt động phát sinh giá tiền. Một đơn vị phải mong đợi một nguồn lợi rõ ràng từ ý tưởng đã sở hữu – và thậm chí nếu sở hữu lợi đi nữa, liệu sở hữu đủ để ủng hộ cho việc tái lập những hệ thống cần thiết?

2/5 - (1 bình chọn)

Bình luận