Diễn biến huy động – dư nợ và vốn điều lệ toàn hệ thống,tốc độ tăng trưởng huy động dư nợ, tỉ lệ dư nợ

Diễn biến huy động – dư nợ và vốn điều lệ toàn hệ thống Tuy nhiên, kể từ năm 2012 với thể thấy, khoảng cách giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng với tốc độ tăng trưởng kinh tế đã dần được thu hẹp từ mức 5 tới 7 lần trong giai đoạn 2007-2009 (cũng là giai đoạn với tỷ lệ lạm phát cao) xuống chỉ còn 1,7 tới 2,3 lần – ở tỷ lệ hợp lý cho những nước đang phát triển. Nếu như năm 2008, 2009 tốc độ tăng trưởng tín dụng tuần tự là 23% và 38%, tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 6,31% và 5,32% thì từ năm 2012 – 2016 mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng chỉ đạt mức bằng một nửa so với trước thì tốc độ tăng trưởng GDP vẫn với xu hướng tăng dần từ 5,03% năm 2012 lên 6,21% năm 2016.
Tăng trưởng tín dụng gắn liền với tăng cường huy động vốn, tạo nền tảng vững chắc hơn cho việc đảm bảo an toàn thanh khoản của toàn hệ thống. Huy động vốn liên tục tăng và chủ yếu tới từ nguồn tiền tiết kiệm của dân cư, tạo tài chính an toàn hơn cho hoạt động tín dụng. Vốn huy động thị trường 1 của toàn hệ thống TCTD năm sau luôn với tốc độ tăng cao hơn năm trước với tốc độ tăng từ năm 2011 tới 2016 tuần tự như sau: 12,39%, 17,87%, 19,78%, 17,62%, 23,11% và 17,02%. Tỷ lệ tín dụng/huy động vốn với xu hướng giảm dần qua những năm từ mức 103,1% năm 2011 xuống 95,02% năm 2016, tạo điều kiện cho tình hình thanh khoản của hệ thống nhà băng tiếp tục được ổn định và củng cố, phát triển hoạt động cung ứng tín dụng theo hướng vững bền.
Diễn biến tốc độ tăng trưởng huy động, dư nợ, tỷ lệ dư nợ/Huy động TT1 và tỷ lệ tín dụng/GDP, 2006-6/2018
Tóm lại, thị trường tín dụng ngắn hạn của Việt Nam với quy mô khá to thể hiện qua tỷ lệ tín dụng/GDP (liên tục cao trên 100% trong vòng 5 năm trở lại đây), cho thấy Việt Nam phụ thuộc rất to vào tín dụng nhà băng rất cao. Điều này tiềm tàng ko ít rủi ro nhất là trong điều kiện sức khỏe và độ an toàn của những TCTD trong hệ thống chưa cao.

Rate this post

Bình luận