Những tiềm năng, lợi ích về văn hóa – xã hội

Bà Rịa – Vũng Tàu cũng là những địa phương mang nhiều làng nghề truyền thống như nghề làm bánh tráng truyền thống An Ngãi (Lengthy Điền) làm nước mắm Phước Hải (Đất Đỏ), làng nghề làm bún Lengthy Kiên (Bà Rịa) cùng với đó là những khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia như Địa đạo Lengthy Phước, Chiến Khu Minh Đạm, khu tưởng vọng anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, khu di tích tâm linh Dinh Cô, cùng với nhiều khu di tích khác như: Điện thờ Bà Rịa, Chùa Lengthy Bàn Cổ Tự, khu nhà cổ Lengthy Điền, khu Nhà cổ họ Mạc, khu nhà cổ họ Nguyễn Hoàng (Lengthy Điền), nhà To Đạo Ông Trần ở đảo Lengthy Sơn (TP Vũng Tàu)…, hứa hứa đây là những trung tâm du lịch biển kết hợp với du lịch sinh thái và du lịch thăm quan những làng nghề, khu văn hóa, lịch sử, tâm linh đầy tiềm năng và là điều kiện phát triển nhiều ngành nhà sản xuất đi kèm, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên tỉnh còn tiếp giáp với những khu di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng của Đồng Nại như: Văn miếu Trấn Biên (Biên Hòa), đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, khu du lịch Bửu Lengthy, khu du lịch ven sông Đồng Nai, chiến khu Đ, mộ cổ Hàng Gòn, đàn đá Bình Đa, khu du lịch thác Giang Điền, khu du lịch Lengthy Châu Viên (Xuân Tân, Lengthy Khánh), khu du lịch Vườn Xoài, khu di tích cấp quốc gia – núi Chứa Chan (núi Gia Lào), khu du lịch sinh thái nổi tiếng Rừng Cát Tiên… đây là những tiềm năng to to để Bà Rịa – Vũng Tàu mang thể liên kết với những tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ khai thác nhiều sản phẩm du lịch.

Trong những năm qua cơ cấu kinh tế của tỉnh dịch chuyển theo hướng tích cực năm 2012: Công nghiệp – xây dựng là 69,7%; Nông – Lâm – Ngư nghiệp là: 5,8% và Nhà sản xuất là 24,5%. Ước tính năm 2015 cơ cấu kinh tế của tỉnh là: Công nghiệp – xây dựng là 62%, Nông – lâm thủy sản là 3% và nhà sản xuất là 35%, phấn đấu tới năm 2020 sẽ là: Công nghiệp – xây dựng chiếm 61,55%, Nông – lâm – thủy sản 1,65% và Nhà sản xuất khoảng 36,8%. Hiện tại tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020. Tỷ lệ lao động qua tập huấn đạt 61%, cao hơn tỷ lệ của cả nước là 46%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia ước đạt 1,7%, thấp hơn nhiều so với cả nước. 100% xã, thị xã đạt phổ cập trung học cơ sở vật chất, tiểu học đúng độ tuổi. Tỷ lệ huy động số cháu đi mẫu giáo trong độ tuổi đạt 87,7%; tỷ lệ dân số nông thôn được tiêu dùng nước sạch đạt 96% và 93% gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Trong Quyết nghị của tỉnh Đảng bộ lần thứ V (2011) đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội định hướng tới năm 2020 là Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ trở thành tỉnh công nghiệp và cảng biển, là thành phố cảng to nhất nước với trung tâm logistics và công nghiệp tương trợ, trung tâm công nghiệp quan yếu của cả nước, đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 14%/năm, kể cả dầu khí bình quân 10,8%/năm, cơ cấu kinh tế là công nghiệp – xây dựng, nhà sản xuất và nông nghiệp.

Trong hơn 20 năm qua Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang tận dụng được lợi thế để tăng tốc phát triển kinh tế, trong đó chú trọng vào ngành kinh tế biển, đảo để phát triển nhanh, trở thành tỉnh mang quy mô kinh tế to trong vùng cũng như cả nước. Thu ngân sách hàng năm đều tăng cao, đóng góp to vào ngân sách quốc gia. Do vậy tới nay Bà Rịa – Vũng Tàu là một địa phương mang tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế khá cao, thu nhập bình quân đầu người ko ngừng tăng nhanh năm 1996 thu nhập trung bình chỉ đạt 21,48 triệu đồng/người/năm, tới năm 2002 đạt 57,68 triệu đồng và tới năm 2012 thu nhập bình quân của tỉnh là 12.864 $/ người, (kể cả dầu khí) ước tính năm 2013 sẽ là 13.217 $/ người (kể cả dầu khí) [48]. Năm 2015 GDP bình quân đầu người ước đạt 15.000 USD (kể cả dầu khí). Và tới năm 2020, GDP bình quân đầu người dự đoán đạt 27.000 USD/người (tương đương thu nhập của những nước phát triển).

Tương tự với những tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế – xã hội và nguồn lực con người nói trên, Bà Rịa – Vũng Tàu mang đủ những điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển mạnh những ngành nhà sản xuất như nhà sản xuất công nghiệp, du lịch biển, đảo, nhà sản xuất khai thác và chế biển thủy hải sản, nhà sản xuất cảng biển và logistics, nhà sản xuất phục vụ cho công nghiệp khai thác khoáng sản ven bờ biển và trên biển, đây là những ngành kinh tế mũi nhọn, mang thể khắc phục được nhiều lao động, đồng thời đem lại thu nhập cao cho người dân ven biển, góp phần quan yếu cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Rate this post

Bình luận