Khái quát lịch sử thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam

Từ năm 1993 trở lại đây, liên tục trên những phương tiện thông tin đại chúng, nhiều quan chức với trách nhiệm đã lạc quan tuyên bố rằng, vào “năm tới” sẽ khai trương một Sở giao dịch chứng khoán trước tiên ở Việt Nam. Thế nhưng, ko đúng với dự kiến đó, “nhiều năm tới” đã trôi qua nhưng cánh của thị trường chứng khoán vẫn khép chặt, mặc dù con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường mở ở Việt Nam đã được khai phá và định hướng rõ nét.      Cho tới trước tháng 7 năm 2000, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng này bởi lẽ, xét trên phương diện kinh tế và tài chính, để xây dựng được và vận hành được một thị trường chứng khoán với hiệu quả, chúng ta vẫn còn thiếu nhiều điều kiện cơ bản. Một trong những điều kiện tiên quyết, với ý nghĩa quyết định trong tiến trình xây dựng thị trường chứng khoán đó là khối lượng và chất lượng của luồng cung ứng chứng khoán trên thị trường sơ cấp mà trước hết là nguồn cung trái
phiếu.
Ngược dòng lịch sử, ngay trong thời kỳ kháng chiến, với thể nhận thấy rằng trong đời sống và sinh hoạt của người dân Việt Nam, khái niệm công trái (trái phiếu Chính phủ) – một trong những dạng của chứng khoán – thực ra ko với gì là mới mẻ. Vào những năm 1846, 1948, 1950, Chính phủ đã phát hành nhiều đợt công trái để phục vụ cho công cuộc kháng chiến. Đáng tiếc là do nhiều nguyên nhân, việc sử dụng công trái như một phương tiện tài chính quan yếu đã ko được chú ý đúng mức trong chính sách tài chính quốc gia. Vì vậy, dòng cung chứng khoán xuất phát từ Chính phủ đã bị chững lại và ngừng hẳn cho tới mãi năm 1983.
Từ năm 1983 tới nay, do yêu cầu bức bách của chi tiêu ngân sách, Chính phủ đã phát hành những loại công trái với thời hạn dài (5 năm, 10 năm). Đặc điểm của những loại trái phiếu phát hành trong thời kì này là khối lượng phát hành khá nhỏ, lãi suất thấp, mang tính chất yêu cầu, với ghi tên và ko cho phép sắm bán nên đối với người dân, việc sắm trái phiếu phát hành trong giai đoạn hoàn toàn thuần tuý là một nghĩa vụ.
Tới năm 1991, dưới ánh sáng của tư duy mới trong nền kinh tế thị trường, tín phiếu ngân khố Nhà nước với nhiều kỳ hạn (3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm) lãi suất được điều chỉnh theo thị trường đã được phát hành, kết thúc thời kỳ phát hành để bù đắp chi tiêu ngân sách.
Khác với loại công trái đã được phát hành trong thời kỳ thứ nhất, trái phiếu ngắn hạn phát hành trong giai đoạn này là loại yêu cầu, ép buộc.     Tuy nhiên cũng giống như loại công trái đã phát hành trong giai đoạn trước, công trái phát hành trong giai đoạn này là loại công trái với ghi danh. Vì vậy, những loại chứng khoán này vẫn chưa thể lưu thông được.
Số lượng và chất lượng cung chứng khoán trên thị trường được thể hiện rõ nét từ tháng 7/1994. Với Nghị định 72-CP ngày 26/7/1994 về quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ và Nghị định 120-CP ngày 17/9/1994 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ và cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước, dòng cung chứng khoán trên thị trường vốn nói chung và dòng cung của trái phiếu Chính phủ nói riêng đã thực sự khởi sắc.    Thực hiện những Nghị định này, thị trường trái phiếu chính phủ đã suất hiện ba dạng trái phiếu: tín phiếu ngân khố, trái phiếu ngân khố và trái phiếu dự án. Tín phiếu ngân khố nhà nước với thời hạn dưới 1 năm, được phát hành để huy động vốn bù đắp thiếu hụt tạm thời của Ngân sách trong năm tài chính. Trái phiếu ngân khố nhà nước với thời hạn 1 năm trở lên, huy động vốn để bù đắp thiếu hụt Ngân sách Nhà nước, đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước đã được duyệt. Khác với trái phiếu ngân khố, trái phiếu dự án là loại trái phiếu được phát hành để huy động vốn xây dựng những dự án do Chính phủ duyệt. Loại trái phiếu này với thời hạn và lãi suất tương tự như trái phiếu ngân khố Nhà nước. Trái phiếu dự án bao gồm 2 loại: trái phiếu dự án huy động vốn cho những dự án trung ương do Bộ Tài chính đảm bảo trả tiền và trái phiếu dự án huy động vốn cho dự án địa phương do Uỷ Ban Nhân dân tỉnh, thành xã đảm bảo trả tiền.
Từ tháng 7 năm 2000, bằng Nghị định 01/2000/NĐ-CP về quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ, hai kênh phân phối mới cho trái phiếu Chính phủ được Chính phủ thiết lập là phát hành theo phương thức bảo lãnh phát hành và đấu thầu qua STC. Mang thể giám định tổng quát thị trường trái phiếu Chính phủ ở nước ta trong thời kì qua như sau:
-Một là, sự hình thành thị trường trái phiếu chính phủ đã mở ra một kênh huy động vốn mới, bổ sung vào kênh huy động vốn của những nhà băng thương nghiệp. Với số lượng phát hành hàng năm khá to, với thời kì phát hành liên tục, thị trường trái phiếu Chính phủ đã thu hút một khối lượng tiền nhàn rỗi của những tầng lớp dân cư, góp phần giảm bớt sức ép của tiền mặt trong lưu thông và hạn chế lạm phát.
-Hai là, với phương thức phát hành phong phú và ko ngừng được cải tiến, với hình thức trái phiếu khá nhiều, với độ an toàn cao, giải quyết được quyền lợi và thị hiếu của công chúng, trái phiếu, chính phủ ngày càng với nhiều điều kiện thể hiện ưu thế của nó trên thị trường tài chính.
-Ba là, trái phiếu chính phủ được phát hành dưới cả 4 hình thức là phát hành trực tiếp cho công chúng, tổ chức đấu thầu thông qua Nhà băng Nhà nước, đấu thầu thông qua HSTC và bảo lãnh phát hành. Tham gia vào thị trường đấu thầu bán trái phiếu ngân khố Nhà nước là 47 định chế tài chính (5 nhà băng thương nghiệp quốc doanh, 18 nhà băng cổ phần, 4 nhà băng liên doanh, 13 chi nhánh nhà băng nước ngoài, 6 tổ chức bảo hiểm và 1 quỹ đầu tư). Với mức lãi suất đấu thầu đã tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước màu chục tỷ đồng.

.

-Bốn là, khối lượng trái phiếu chính phủ được phát hành với xu hướng tăng liên tục trong những năm sắp đây: năm 1996 bằng 37,9 lần so với năm 1991, năm 1999 tăng 26 lần so với năm 1991.


Tuy vậy, thị trường trái phiếu chính phủ ở nước ta vẫn còn đang tồn tại nhiều bất cập đáng lưu ý:
+Một là, những trái phiếu chính phủ phát hành hiện nay phần to là những loại ngắn hạn và trung hạn (dưới 3 năm), loại kỳ hạn hai năm trở xuống chiến trên 90% tổng mệnh giá phát hành. Đến nay chỉ với một đợt phát hành duy nhất trái phiếu dài hạn, đó là đợt phát hành trái phiếu dự án để xây dựng dự án đương dây 500KV.
+Hai là, tuy doanh số phát hành hàng năm đều tăng nhưng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành hàng năm nhìn chung còn khá nhỏ bé: mới chỉ xấp xỉ 2% GDP. Rõ ràng, mức huy động này chưa khai thác hết vốn đầu tư còn nhàn rỗi trong công chúng.
+Ba là, cơ chế quản lý, phát hành và trả tiền trái phiếu chưa bảo đảm tính khoa học, kỹ thuật trả tiền còn lạc hậu, cơ chế chuyển nhượng còn gò bó, cứng nhắc. Nhược điểm này đã hạn chế tính lưu chuyển của trái phiếu, hạn chế tính quyến rũ, thuận tiện của trái phiếu Chính phủ.
+Bốn là, từ năm 1997 trở lại đây, thị trường đấu thầu trái phiếu Chính phủ hoạt động ko ổn định và thất thường. Thật vậy, dù được coi là năm sôi động nhất của thị trường đấu thầu trái phiếu Ngân khố Nhà nước nhưng hoạt động đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong năm 1997 vẫn ẩn chứa nhiều yếu tố bất ổn. Mang hai phiên dự thầu ko với đơn vị nào tham gia, 10 phiên chỉ với 1 tới 2 tham gia; một số phiên ko bán được và nhiều phiên chỉ bán được 1% – 5% hay 10% khối lượng trái phiếu đưa ra đấu thầu. Năm 1998, trong phiên đấu thầu trước tiên, chỉ với 5 thành viên đấu thầu và khối lượng trúng thầu là 10 tỷ so với khối lượng trái phiếu đưa ra đấu thầu là 50 tỷ. Những số liệu tổng kết năm 1999 và năm 2000 cho thấy tình hình cũng ko với gì được cải thiện: bình quân mỗi phiên chưa tới 4 thành viên tham gia, với phiên ko với đơn vị tham gia hoặc ko với đơn vị nào trúng thầu.
+Năm là, dù mang tính đại chúng cao đối với công chúng đầu tư, trái phiếu chính phủ chưa thực giữ giữ vai trò “át chủ bài” trong những giao dịch chứng khoán. Đây là một diễn biến ngoài dự đoán, bởi vì, cho tới lúc HSTC đi vào hoạt động, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đã kỳ vọng rằng loại chứng khoán chủ lực sẽ được giao dịch trên HSTC sẽ là những trái phiếu, đặc thù là những trái phiếu chính phủ, nhận định này hoàn toàn với hạ tầng bởi vì, so với những loại chứng khoán khác, trái phiếu chính phủ là một phương tiện tài chính với độ an toàn rất cao, với kỳ phát hành đều, với khối lượng phát hành cho mỗi kỳ khá to. Thế nhưng, một lần nữa, dự kiến này cũng hoàn toàn trái ngược với những gì đang diễn ra trên thị trường trái phiếu Chính phủ trong suốt một năm qua.
Sau đúng một năm từ ngày phát động HSTC, tính tới 28/7/2001, thị trường chứng khoán chính phủ vẫn chưa với sức lôi cuốn cả với nhà đầu tư riêng rẽ lẫn những định chế tài chính. 5/8 phiên đấu thầu đã được tổ chức tại HSTC ko với kết quả (nhưng ko thực hiện được vì ko với lệnh bán đối ứng) trong suốt 151 phiên giao dịch, 53 tỷ đồng được thực hiện qua phương thức giao dịch thuận cho những trái phiếu Chính phủ niêm yết đợt một (CP1_0100) và đợt hai CP2_0200) là bảng thành tích nghèo nàn của thị trường trái phiếu chính phủ được niêm yết chiếm 70% tổng khối lượng chứng khoán niêm yết trên thị trường nhưng giao dịch của trái phiếu Chính phủ chỉ chiếm 0,01% tổng trị giá giao dịch.
Mang thể điểm qua một số nguyên nhân dẫn tới tình trạng hoạt động buồn tẻ của thị trường trái phiếu Chính phủ:
-Một, lãi suất đấu thầu trong từng phiên đấu thầu vẫn còn lãi suất chỉ đạo của Bộ Tài chính. Lãi suất này chưa thể hiện tính linh hoạt theo những quy luật cung cầu về vốn trên thị trường nên ko với tính quyến rũ đối với những thành viên. Trong thực tế đã với lúc lãi suất chỉ đạo đấu thầu trái phiếu chính phủ thấp hơn lãi suất huy động của những nhà băng thương nghiệp do những nhà băng thương nghiệp nhất tề tăng giá lãi suất tiền gửi để giải vây
tình trạng căng thẳng của vốn khả dụng. Hiện tượng này phản ánh một khiến cho khuyết cơ bản của thị trường trái phiếu Chính phủ ngắn hạn (tín phiếu) ở nước ta là lãi suất trái phiếu ngân khố chưa thể hiện vai trò lãi suất tham chiếu (lãi suất chuẩn) hữu dụng đối với những phương tiện tài chính khác.
-Hai, hoạt động buồn tẻ của thị trường trái phiếu Chính phủ còn với một nguyên nhân khác là hoạt động chiết khấu, sắm bán lại những loại trái phiếu Chính phủ chưa thật sự phát triển. Nếu như những tổ chức trúng thầu thường nắm giữ những loại trái phiếu Chính phủ như một phương tiện dự trữ để đảm bảo khả năng trả tiền và chờ tới ngày tới hạn thì công chúng, những người nắm giư trái phiếu qua mạng lưới bán lẻ, cũng thường nắm giữ trái phiếu cho tới lúc tới hạn bởi vì nghiệp vụ chiết khấu chưa được phổ biến và vẫn xa lạ với đại phòng ban công chúng.
-Ba, do vẫn duy trì phương thức bán lẻ với lãi suất cao hơn lãi suất đấu thầu đối với trái phiếu Chính phủ với cùng kỳ hạn, trái phiếu Chính phủ bán lẻ được nhà đầu tư ưa thích hơn trái phiếu sắm lại qua những đợt đấu thầu trên thị trường.
-Bốn, một trong những điều kiện để trái phiếu với thể sắm bán được là phải với sự thay đổi về giá trịnh trái phiếu trong từng thời kỳ nhất định dưới tác động của sự thay đổi lãi suất thị trường. Thế nhưng, một mặt, do chưa với lãi suất chuẩn trên thị trường và lãi suất thị trường liên nhà băng do những nhà băng công bố thường chậm thay đổi rất chậm. Mặt khác, do kỹ thuật tính toán tương đối phức tạp, ko phải nhà đầu tư nào cũng với thể tự xác định giá trái phiếu để làm hạ tầng cho những quyết định sắm bán lúc lãi suất thị trường. Vì vậy, ko với gì khó hiêu là vì sao trái phiếu Chính phủ lại với ít giao dịch.
-Năm, trong bối cảnh thị trường địa ốc đang lên cơn sốt, trong điều kiện thị trường cổ phiếu đang được xem là “cỗ máy đẻ ra tiền” với gia tốc cực to, việc những nhà đầu tư ngoảnh mặt với thị trường trái phiếu Chính phủ âu cũng là điều dễ hiểu.

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận