Điều kiện hưởng lương hưu?

Theo quy định tại điều 26 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ, người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện.

– Nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi và có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

– Nam từ đủ 55 tuổi đến 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ mười lăm năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

– Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghệp và có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

3.5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận