Nhân tố thuộc về môi trường ảnh hưởng phát triển dịch vụ ngân hàng

Môi trường kinh tế bao gồm: những chính sách của nhà nước trong từng thời kỳ về phát triển kinh tế, môi trường kinh doanh. Những yếu tố này sẽ tác động tới khả năng thu nhập, trả tiền, chi tiêu và nhu cầu về vốn, gửi tiền tài dân cư.

Một môi trường kinh tế phát triển, những biến số kinh tế vĩ mô đều với tín hiệu tốt, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển sẽ tạo điều kiện làm tăng khả năng trả tiền, tăng nhu cầu chi tiêu, gửi tiền tài người dân và nhu cầu vốn cho doanh nghiệp. Điều này sẽ tạo điều kiện cho những DVNH với thời cơ phát triển. Tuy nhiên, lúc nền kinh tế suy thoái, thất nghiệp gia tăng, hoạt động sản xuất kinh doanh của những DN ko hiệu quả làm nhu cầu sử dụng DV cũng thấp đi, tác động trực tiếp tới hoạt động của nhà băng.

Tình hình kinh tế toàn cầu cũng tác động ko nhỏ tới hoạt động kinh doanh nhà băng. Xu hướng toàn cầu hóa với phát triển thương nghiệp quốc tế và sự di chuyển tự do hơn của những dòng vốn sẽ tạo điều kiện cho phát triển nhà sản xuất, là thời cơ mở rộng thị trường, thiết lập kênh phân phối rộng khắp.

Môi trường chính trị – pháp luật: Kinh doanh nhà băng là một trong những ngành kinh doanh chịu sự giám sát chặt chẽ của pháp luật và những cơ quan chức năng của chính phủ. Môi trường pháp lý sẽ đem lại cho những nhà băng một loạt thời cơ mới và cả những thách thức mới, nhất là trong quá trình hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với toàn cầu.

Đối với hoạt động DVNH vấn đề hoàn thiện môi trường pháp lý là rất quan yếu. Trong xu thế toàn cầu hóa, hoạt động của nhà băng càng phải đổi mới để tạo ra được nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên việc triển khai những DV mới còn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng pháp lý nhất là đối với những nhà sản xuất trong hoạt động nhà băng với sử dụng hàm lượng kỹ thuật cao. Chính vì thế để tận dụng được thời cơ cũng như hạn chế bất lợi trong quá trình toàn cầu hóa thì hoàn thiện môi trường pháp lý là điều hết sức cần thiết.

Khó khăn trong ngành tài chính – nhà băng: Thị trường tài chính – nhà băng đang phát triển mạnh mẽ. Trong xu hướng của toàn cầu là tăng dần tỷ trọng nhà sản xuất, với rất nhiều tổ chức kinh doanh tham gia cung ứng loại hình nhà sản xuất tài chính. Kế bên NHTM thì còn một loạt những tổ chức tín dụng phi nhà băng khác cũng tham gia cung ứng nhà sản xuất như những tổ chức bảo hiểm, doanh nghiệp tài chính, tiết kiệm bưu điện… Đặc trưng là sự tham gia của những nhà băng, tổ chức tín dụng nƣớc ngoài vào hoạt động nhà băng làm cho sự khó khăn trong ngành này ngày càng homosexual gắt.

Sức ép về khó khăn làm những nhà băng muốn tồn tại và phát triển thì cần phải huy động được tối đa tiềm lực tài chính, luôn phát triển những DV mới để thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng với giá cả thấp nhất.
Môi trường kỹ thuật – kỹ thuật: Sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật – kỹ thuật đã tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế và xã hội. Nó tác động tới cách thức sử dụng DV của dân cư tạo ra những nhu cầu mới, đòi hỏi mới về những DVNH. Kỹ thuật, kỹ thuật là phương tiện để phát triển DV. Vai trò của kỹ thuật – kỹ thuật được thể hiện qua:

Thứ nhất, kỹ thuật là tiền đề quan yếu để lưu giữ và xử lý hạ tầng dữ liệu tập trung cho phép những giao dịch trực tuyến được thể hiện. Trên hạ tầng đó một loạt những DVNH và những tiện ích trở thành hiện thực.

Thứ hai, kỹ thuật tương trợ triển khai nhiều nhà sản xuất tiên tiến như: những sản phẩm chuyển tiền tự động, những DV huy động vốn từ dân cƣ dƣới nhiều hình thức, những DV cho vay tư nhân.

Thứ ba, bằng trao đổi thông tin tức thời, kỹ thuật tạo điều kiện cho công việc quản lý của nhà băng tốt hơn, tạo điều kiện thực hiện mô phỏng xử lý tập trung giao dịch chuyển tiền; Trung tâm xử lý thẻ – giao dịch thẻ. Việc tập trung và chuyên môn hóa hoạt động tác nghiệp ko những làm tăng cường độ chuẩn xác trong xử lý giao dịch, giảm tầm giá tra soát đối chiếu mà còn giúp nhà băng với điều kiện tập trung vào công việc chăm sóc khách hàng và giảm tầm giá nhân lực lao động.

Thứ tư, CNTT tăng cường khả năng quản trị trong nhà băng. Hệ thống quản trị tập trung sẽ cho phép dữ liệu được khai thác mọi lúc, mọi nơi một cách chuẩn xác và nhất quán, là phương tiện đắc lực để ban lãnh đạo đưa ra quyết định một cách đúng đắn và kịp thời.

Rate this post

Bình luận