Biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi lợn ở nước ta

a-  Thay đổi cơ cấu giống.

Trong lịch sử chăn nuôi lợn ở nước ta chủ yếu để tận dụng nguồn thức ăn dư thừa sẵn với đồng thời là nguồn sản xuất phân bón hữu cơ cho trồng trọt. Do vậy những giống lợn địa phương như lợn ỉ, mông dòng hoặc lai đại là giống lợn rất thích ứng với phương thức chăn nuôi này.

Phương thức chăn nuôi lợn hiện nay thực hiện phương thức thâm canh với mức đầu tư thức ăn nhiều đòi hỏi giống lợn phải với khả năng tiếp nhận thức ăn cao, mức tăng trọng nhanh và trọng lượng xuất chuồng cao. Nhu chuồng tiêu tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu đều đòi hỏi sản phẩm thịt với tỷ lệ nạc cao. Do vậy việc lai tạo giống lợn cũng phải chú trọng phát triển đàn lợn hướng nạc, nhất là những vùng chăn nuôi tập trung phục vụ cho những nhà máy chế biến và sản xuất thành phẩm cho những Thành thị trấn. Việc phát triển sản phẩm lợn sữa xuất khẩu đang đặt ra một hướng phát triển mới cho chăn nuôi lợn nái sinh sản để phát triển đàn lợn con. Việc phát triển đàn lợn nái sinh sản vừa phải đáp ứng yêu cầu về khả năng sinh sản cao với số con trên mỗi lừa nhiều và đẻ nhiều lứa trong năm, đồng thời lợn mẹ phải với khả năng thích ứng tốt với những điều kiện thay đổi khí hậu và tránh được bệnh tật.

Để đảm bảo với được giống lợn với chất lượng tốt giải quyết được những yêu cầu đặt ra trên đây, công việc nghiên cứu, lai tạo, sản xuất con giống cấp I cần được đặc thù chú ý đầu tư. Việc phát triển những hạ tầng sản xuất con giống gốc và lai F1 và lai tạo những giống mới chủ yếu phải được thực hiện tại những hạ tầng trạm trại của Nhà nước được trang bị máy móc kỹ thuật hiện đại và đầu tư kinh phí thoả đáng. Việc kinh doanh con giống chỉ với thể thực hiện ở những vùng lai F2 để đưa vào sản xuất thương phẩm.

b-  Đảm bảo hạ tầng thức ăn chăn nuôi.

Cần xoá bỏ thói quen của người sản xuất từ xa xưa coi chăn nuôi lợn là hoạt động tận dụng thức ăn dư thừa sẵn với. Muốn tăng trọng lượng xuất chuồng, tăng mức tăng trọng hàng tháng thì phải sử dụng những giống lợn lai ngoại những giống lợn này đều đòi hỏi mức đầu tư thức ăn cao, thức ăn được chế biến với cơ cấu thành phần chất dinh dưỡng cân đối giữa chất bột, chất đạm và những yếu tố vi lượng bổ sung. Muốn vậy, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi phải được trở nên ngành sản xuất độc lập, nguồn thứ ăn tổng hợp qua chế biến công nghiệp phải sẵn với. Kế bên nguồn sản xuất thức ăn tổng hợp, thức ăn công nghiệp thì việc qui hoạch vùng sản xuất thức ăn xanh với chất lượng thích hợp cũng cần phải được chú ý phát triển.

c-   Tăng cường công việc thú y, phòng trừ dịch bệnh.

Điều kiện khí hậu nhiệt đới của nước ta vừa tạo điều kiện thuận lợi cho đàn lợn phát triển tăng trọng nhanh track cũng gây ra nhiều loại dịch bệnh cho đàn lợn, nhất là vào những thời kỳ thay đổi mùa khí hậu. Do vậy công việc thú ý, phòng trừ dịch bệnh phải được chú ý thực hiện thường xuyên định kỳ công việc phòng dịch để tập trung điều trị dập tắt mầm bệnh xúc tiến những hoạt động bảo hiểm chăn nuôi lợn để hạn chế những thiệt hại rủi ro cho người sản xuất.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 03:00:37.

Bình luận