Các bước định khoản kế toán

Những bước định khoản kế toán

Định khoản kế toán được tiến hành theo 5 bước sau:

Bước 1: Xác định đối tượng kế toán liên quan

Bước 2: Xác định tài khoản liên quan

Bước 3: Xác định xu hướng biến động của từng đối tượng

Bước 4: Xác định TK ghi Nợ, TK ghi Mang

Bước 5: Xác định số tiền cụ thể ghi vào từng tài khoản

Ví dụ định khoản kế toán 

Doanh nghiệp sắm hàng hoá đã nhập kho, trả bằng chuyển khoản, số tiền 100 triệu.

Với nghiệp vụ này, kế toán thực hiện 5 bước định khoản như sau:

Bước 1: Xác định đối tượng kế toán liên quan. Nghiệp vụ này liên quan tới 2 đối tượng kế toán là tiền gửi nhà băng và hàng hoá

Bước 2: Xác định tài khoản liên quan. Nghiệp vụ này liên quan tới 2 tài khoản là TK “Hàng hoá” và TK “TGNH”.

Bước 3: Xác định xu hướng biến động của từng đối tượng. Nghiệp vụ này làm cho TGNH giảm xuống và hàng hoá tăng lên.

Bước 4: Xác định TK ghi Nợ, TK ghi Mang. Theo kết cấu tài khoản, hàng hoá là tài sản, lúc nó tăng được ghi bên Nợ TK”Hàng hoá” và tiền gửi nhà băng cũng là một tài sản, lúc nó giảm được ghi bên Mang TK “TGNH”.

Bước 5: Xác định số tiền cụ thể ghi vào từng tài khoản. Số tiền ghi vào

TK”Hàng hoá” là 100 triệu và TK”TGNH” cũng là 100 triệu.

3.2/5 - (4 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 11:30:08.

Bình luận