Giải pháp mô hình quản lý thuế thu nhập cá nhân theo hướng chuyển từ mô hình tâm lý hành vi phổ biến sang mô hình tự tuân thủ (tham khảo)

4.2.1.1. Đổi mới mô phỏng
Trên cơ sở vật chất kết quả nghiên cứu về quản lý thuế TNCN đối với người Việt Nam tại Tp.HCM giai đoạn 2010-2018, NCS đề xuất đổi mới mô phỏng quản lý thuế TNCN ở Tp.HCM trong giai đoạn 2018-2025 chuyển từ mô phỏng tâm lý hành vi tâm lý phổ biến sang mô phỏng tự tuân thủ theo những bước như sau:
(1) Thực hiện mô phỏng quản lý thuế TNCN theo hướng kết hợp mô phỏng tâm lý hành vi phổ biến và mô phỏng tuân thủ;
(2) Từng bước chuyển hoàn toàn sang quản lý thuế TNCN theo mô phỏng tuân thủ.
Việc triển khai mô phỏng quản lý thuế TNCN được thực hiện đồng bộ với việc đổi mới phân cấp quản lý thuế giữa cơ thuế quan các đơn vị quản lý theo hướng:
– Tổng cục Thuế thực hiện chức năng nghiên cứu xây dựng chính sách, tham vấn cho Bộ Tài chính những nội dung quản lý thuế TNCN.
– Cục Thuế tập trung tổ chức thực hiện những nội dung quản lý thuế TNCN, chú trọng tương trợ phục vụ NNT hoàn thành nghĩa vụ thuế TNCN. Do đặc thù thuế TNCN gắn với đối tượng NNT mang thu nhập từ ổn định (lương, thưởng) tới thu nhập cao (tự kinh doanh, kinh doanh qua mạng Web, kinh doanh khoa học), những đối tượng này chủ yếu tập trung tại hai thành xã to là Tp.HCM và Hà Nội. Do đó, nguồn nhân lực cho công việc thu thuế TNCN chỉ nên tập trung tại hai thành xã này. Đối với những tỉnh thành khác mang thể chia đôi, ví dụ từ thành xã Đà Nẵng ra Bắc sẽ thuộc phạm vi của Cục thuế Hà Nội, còn lại do Cục thuế Tp.HCM khắc phục. Giải pháp này sẽ phát huy tối đa hiệu quả lúc phối kết hợp với giải pháp về khoa học thông tin cho NNT và giải pháp về khoa học thông tin cho công chức thuế sẽ được trình bày ở phần sau. Ưu điểm của việc kết hợp những giải pháp là sẽ giúp xử lý công việc hiệu quả hơn, và cắt giảm bớt việc dàn trải nguồn nhân lực trong nội bộ địa bàn (cấp chi cục) cũng như giữa những tỉnh trong khi khối lượng công việc tập trung chủ yếu ở hai thành xã to.
Xây dựng và đưa vào vận hành những Trung tâm xử lý dữ liệu tập trung tại 2 thành xã Hà Nội và Hồ Chí Minh nhằm tập trung cơ sở vật chất dữ liệu, thống nhất trong toàn ngành.
4.2.1.2. Sự cần thiết chuyển đổi mô phỏng
1) Xuất phát từ ưu thế của mô phỏng tự tuân thủ
Nền tảng của mô phỏng tự tuân thủ được xây dựng dựa trên việc nghiên cứu hành vi tuân thủ của NNT. Hành vi tuân thủ của NNT ko phải là hành vi bất biến, ko thể tác động mà hành vi này chịu tác động của những yếu tố trong môi trường và những yếu tố bên trong bản thân NNT. Việc hiểu rõ những yếu tố này giúp cơ thuế quan tác động tới hành vi tuân thủ thuế của NNT mà ko nhất thiết phải thay đổi luật hay xây dựng những văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, việc này sẽ tiết kiệm, hiệu quả và tăng năng lực quản lý của cơ thuế quan.
2) Do đòi hỏi của hội nhập kinh tế quốc tế
Hội nhập kinh tế quốc tế mang tới một sự thay đổi nhanh về khoa học và cũng mang thể mang lại những nguồn thu thuế TNCN to hơn. Tuy nhiên, đòi hỏi đối với công việc quản lý thuế sẽ phức tạp hơn vì nguồn thu thuế ko một mực tại những doanh nghiệp, mà là từng tư nhân NNT. Điều này đặt ra thách thức đối với cơ thuế quan là phải quản lý từng NNT, phải hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ, chứ ko đơn thuần phụ thuộc vào công việc kế toán của những doanh nghiệp để thu những nguồn thuế TNCN từ tiền lương, tiền công như trước đây. Để quản lý từng NNT, cơ thuế quan cần phải thay đổi cách quản lý, phải tiến hành những giải pháp CNTT nhanh hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn và kết nối với nhiều cơ quan quản lý khác thì mới giải quyết được đòi hỏi của hội nhập kinh tế quốc tế trong thời kỳ mới.
3) Xuất phát từ thực tiễn quản lý thuế TNCN tại Tp. HCM
Thực tiễn quản lý thuế TNCN đã chỉ ra khả năng thất thu những nguồn thu thuế từ những tư nhân kinh doanh qua mạng. Đó là 13.400 trường hợp tư nhân mang thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN đã được cơ thuế quan xác định, tuy nhiên ko tự nguyện tự giác thực hiện nghĩa vụ lúc được cơ thuế quan mời lên làm việc. Đó là việc trốn thuế của tư nhân kinh doanh mỹ phẩm qua mạng với số tiền truy thu thuế TNCN và phạt là hơn 9 tỷ đồng. Thực tiễn quản lý thuế TNCN tại Tp. HCM đã và đang đặt ra những bài toán vĩ mô và vi mô cho công việc quản lý thuế. Do đó, việc hiểu những mô phỏng quản lý thuế TNCN để vận dụng là rất cần thiết.

Rate this post

Bình luận