Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo “Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của  Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý, quản lý thực hiện những CTMTQG”[89] và “Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT- BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của liên bộ Bộ NN và Phát triển NT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện quyết định số 800/QĐ-TTg  ngày 04  tháng  6  năm  2010  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  phê duyệt CTMTQG XDNTM giai đoạn 2010 – 2020”[108], UBND tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình ở các ngành với đầy đủ những  thành phần trong hệ thống chính trị; BCĐ cấp tỉnh, quận do đồng chí Chủ toạ UBND làm Trưởng ban, cấp xã do đồng chí Bí thư làm Trưởng ban. Cấp ủy các ngành đều thành lập những đoàn công việc chỉ đạo, giám sát tại những địa phương; những sở, ban, ngành thành lập tổ công việc tham vấn, chỉ đạo thực hiện những tiêu chí thuộc ngành phụ trách. Thành lập Văn phòng Điều phối cấp tỉnh, quận hoạt động chuyên trách, nhiều năm kinh nghiệm; Ban Quản lý Chương trình cấp xã do Chủ toạ UBND làm Trưởng ban, Ban giám sát cùng đồng do Trưởng ban MTTQ làm Trưởng ban, 4 Tiểu ban (Tuyên truyền, Phát triển sản xuất, Xây dựng hạ tầng, Văn hoá – xã hội), sắp xếp cán bộ chuyên trách cấp xã, thành lập những Ban phát triển thôn. Trong 5 năm, Túc trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức 176 cuộc làm việc, cấp quận đã tổ chức 12.725 cuộc làm việc với những xã, quy định ngày thứ 7 chỉ đạo NTM thành phong trào rộng khắp trong toàn Tỉnh.

Chính vì vậy hoạt động chỉ đạo từ cấp tỉnh tới quận, xã, thôn được chuyên môn hóa, tình hình thực hiện những chính sách tương trợ XDNTM đạt hiệu quả cao. Công việc quản lý, phối hợp đồng bộ, những chủ trương, chính sách được cụ thể hóa bằng Quyết nghị, hướng dẫn thực hiện của địa phương. Công việc thẩm định thực trạng, kết quả thực hiện đã bám sát vào Bộ tiêu chí quốc gia và những văn bản hướng dẫn.

Rate this post

Bình luận