Hoạt động điều hành chính sách tiền tệ của FED tại Mỹ

TTTT Mỹ được thẩm định là một thị trường phát triển với nhiều thị trường thành phần cùng hoạt động nên với rất nhiều loại lãi suất tồn tại trên thị trường. Theo đó, FED lựa chọn lãi suất cho vay liên nhà băng qua đêm làm mục tiêu hoạt động trong CSTT. Cụ thể, FED thực thi CSTT thông qua việc tác động tới lãi suất cho vay liên nhà băng qua đêm/lãi suất Quỹ Dự trữ Liên bang qua đêm (over night time Fed funds fee), thường được gọi tắt là lãi suất Quỹ dự trữ liên bang), từ đó, tác động tới những loại lãi suất của những thị trường khác trong hệ thống TTTT. FED ko đưa ra 1 loại lãi suất chính sách để định hướng lãi suất mục tiêu mà đặt ra một mục tiêu cụ thể do Ủy ban thị Trường mở Liên bang (FOMC) quyết định (nominal/focused fed funds fee – lãi suất mục tiêu quỹ liên bang – còn gọi là lãi suất danh nghĩa).
Ngoài những lãi suất này, còn với lãi suất quỹ liên bang thực (efficient fed fundsrate), là trị giá bình quân gia quyền những mức lãi suất thực tế của những giao dịch được thực hiện bởi những nhà môi giới to trên thị trường quỹ liên bang. Lãi suất này được FED kiểm soát thông qua việc điều chỉnh khối lượng dự trữ trong hệ thống nhà băng và qua đó cũng kiểm soát mức cung tiền (tăng khối lượng dự trữ sẽ làm cho lãi suất quỹ liên bang thực giảm và trái lại). Thông qua việc điều chỉnh này, những nhà băng với thể thay đổi khối lượng dự trữ dự trù sử dụng để cho vay, từ đó tác động tới khối lượng những khoản vay trong hệ thống tài chính và khối lượng tiền tệ lưu thông trong nền kinh tế.

Để giữ cho lãi suất quỹ liên bang luôn nằm trong biên độ lãi suất mục tiêu mà Ủy ban thị trường mở đặt ra, FED sử dụng nhiều dụng cụ/giải pháp, như: những hoạt động trên thị trường mở, chính sách dự trữ đề nghị, số dư tài khoản trả tiền bù trừ theo thoả thuận11 và cho vay thông qua của sổ chiết khấu (low cost window).
Nghiệp vụ thị trường mở là dụng cụ được sử dụng trong giao dịch hàng ngày nhằm cung ứng tiền cho những bảng cân đối dự trữ liên bang thích hợp với mức lãi suất mục tiêu mà Ủy ban thị trường mở đặt ra, qua đó góp phần kiểm soát lãi suất quỹ liên bang. Lúc thực hiện nghiệp vụ thị trường mở mà nguồn cung vẫn ko đủ thì sẽ thực hiện nghiệp vụ cho vay thông qua cửa sổ chiết khấu nhằm giảm sức ép đối với lãi suất quỹ liên bang.

Để quản lý hoạt động thị trường mở, FED đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với những tài sản được tậu bán, giao dịch trên thị trường. Ngoài ra, để hoạt động thị trường mở với hiệu quả, FED phải tậu, bán những dụng cụ của những thị trường to với những giao dịch khối lượng to mà ko gây biến dạng hay mất thăng bằng thị trường. Theo đó, trái phiếu ngân khố là dụng cụ giải quyết được những điều kiện nêu trên; trong danh mục của FED, trái phiếu ngân khố chiếm khối lượng to. Tuy nhiên, khối lượng và kỳ hạn của từng loại trái phiếu mà FED nắm giữ phụ thuộc vào ưu tiên thanh khoản của Ủy ban thị trường mở. Để thuận tiện quản lý thanh khoản và tính trung bình kỳ hạn, FED cũng đưa ra quy định về tỷ lệ nắm giữ từng loại trái phiếu trong tổng danh mục của mình (FED thường nắm giữ trái phiếu ngân khố ngắn hạn/T-bill nhiều hơn so với những loại chứng khoán khác).

Dưới sự ủy quyền của Ủy ban Thị trường mở, Nhà băng Dự trữ New York đứng ra thực hiện những nghiệp vụ thị trường mở cho FED dưới hình thức “Tổ chuyên trách giao dịch thị trường mở” hay “Tổ chuyên trách”. Tổ chuyên trách được uỷ quyền để tiến hành kinh doanh với những tổ chức giao dịch chứng khoán tại Mỹ và với những tổ chức nước ngoài và quốc tế với tài khoản tại Nhà băng Dự trữ New York. Những tổ chức mà Tổ chuyên trách giao dịch tậu bán với họ được gọi là tổ chức giao dịch chính. FED yêu cầu những tổ chức giao dịch chính phải đáp ứng những tiêu chuẩn về vốn của cơ quan điều tiết của họ và đáp ứng những tiêu chí khác thích hợp với một đối tác to và đáng tin cậy. Tất cả những nghiệp vụ thị trường mở tiến hành với những tổ chức giao dịch chính được thực hiện thông qua một quá trình đấu giá.
FED cũng kiểm soát mức cung tiền bằng việc quy định cụ thể lượng tiền dự trữ mà những nhà băng và những tổ chức nhận tiền gửi phải dành riêng ra dưới hình thức số dư trong tài khoản tiền gửi của họ tại FED hoặc dưới dạng tiền mặt tại kho quỹ của mình (vault money). Khoản dữ trự này ko chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu về dự trữ đề nghị mà còn phục vụ cho hoạt động trả tiền bù trừ liên nhà băng. Theo đó, quỹ dự trữ (fed funds) là những khoản cho vay ko bảo đảm giữa những tổ chức tiền gửi những số dư dự trữ mà những tổ chức này phải nắm giữ tại những Nhà băng dự trữ liên bang hoặc trong kho quỹ của mình. Quy định về dự trữ đề nghị cũng là một dụng cụ hữu ích trong việc thực hiện nghiệp vụ thị trường mở về phương diện với thể dự đoán được nhu cầu về dự trữ liên bang và tương tự cũng đẩy mạnh sự kiểm soát lãi suất quỹ liên bang của FED.

Rate this post

Bình luận