Quy trình thực hiện xây dựng bộ tiêu chí tăng trưởng xanh

Dựa trên tổng quan phương pháp và thứ tự nghiên cứu xây dựng chỉ số thẩm định, luận án đề xuất thứ tự xây dựng bộ tiêu chí thẩm định thực hiện TTX cho doanh nghiệp SXXM gồm những bước sau:

Hình 3.4 mô tả chi tiết quá trình xây dựng bộ tiêu chí thẩm định thực hiện TTX cho doanh nghiệp SXXM.

Rate this post

Bình luận