Quy trình thực hiện xây dựng bộ tiêu chí tăng trưởng xanh

Dựa trên tổng quan phương pháp và quy trình nghiên cứu xây dựng chỉ số đánh giá, luận án đề xuất quy trình xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện TTX cho doanh nghiệp SXXM gồm các bước sau:

Hình 3.4 mô tả chi tiết quá trình xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện TTX cho doanh nghiệp SXXM.

Rate this post

Bình luận