Những hạn chế về trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với người lao động

Thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ vẫn chưa sở hữu sự coi trọng đúng mức tại những DN might quy mô nhỏ và vừa. Một số nội dung cụ thể:

Tuy nhiên, cả DN to và DNNVV vẫn còn một số tồn tại như:

Ngoài ra vấn đề bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng hợp vệ sinh, sức khỏe sinh sản, vấn đề việc làm cho NLĐ nữ bị thải hồi lúc tuổi trên 35, xây dựng vườn trẻ… vẫn chưa sở hữu phương án khắc phục. Những tồn tại trong nội dung  TNXH đảm bảo  quyền và lợi ích tại những DN might sở hữu những vấn đề mang tính chất thời khắc, sở hữu những vấn đề mang tích chất cố hữu. Tune cho dù với tồn tại nào thì những DN might cần sở hữu những giải pháp thích đáng để khắc phục những tồn tại này.

Quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Những DNNVV chưa nắm rõ cách thức và toàn bộ quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ. Việc thực hiện này diễn ra khá rời rạc, manh mún, tiện thì làm hoặc một số DN chỉ làm để ứng phó cho sở hữu được CoC mà khách hàng yêu cầu. Một số tồn tại cụ thể:

Tuy nhiên, những DN to vẫn gặp một số bất cập trong: kế toán thực hiện TNXH của DN, tổ chức truyền thông và xây dựng báo cáo truyền thông thực hiện.

Rate this post

Bình luận