Nguyên nhân phát sinh tranh chấp lao động

 

1.Từ phía người lao động :

Tranh chấp lao động xảy ra thường do những yêu cầu chính đáng của người lao động và những đòi hỏi công bằng với sức lao động mà họ bỏ ra chưa được thoả đáng , quyền lợi của họ ko được đáp ứng . Và cũng một phần do trình độ văn hoá của người lao động còn rất hạn chế , tới quyền lợi của họ mà họ cũng ko biết là mình mang quyền và nghĩa vụ gì , từđó dẫn tới những tranh chấp xảy ra .

2.Từ phía người sử dụng lao động:

Vì mục đích thu được nhiều lợi nhuận nên người sử dụng lao động tìm mọi cách để tận dụng sức lao động của người lao động vượt quá giới hạn mà luật lao động quy định , từđó  làm tác động trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động , mang thể nói đây là nguyên nhân cơ bản .

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 18:00:59.

Bình luận