Nguyên nhân phát sinh tranh chấp lao động

 

1.Từ phía người lao động :

Tranh chấp lao động xảy ra thường do các yêu cầu chính đáng của người lao động và những đòi hỏi công bằng với sức lao động mà họ bỏ ra chưa được thoả đáng , quyền lợi của họ không được đáp ứng . Và cũng một phần do trình độ văn hoá của người lao động còn rất hạn chế , đến quyền lợi của họ mà họ cũng không biết là mình có quyền và nghĩa vụ gì , từđó dẫn đến các tranh chấp xảy ra .

2.Từ phía người sử dụng lao động:

Vì mục đích thu được nhiều lợi nhuận nên người sử dụng lao động tìm mọi cách để tận dụng sức lao động của người lao động vượt quá giới hạn mà luật lao động quy định , từđó  làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động , có thể nói đây là nguyên nhân cơ bản .

Rate this post

Bình luận