Đặc điểm của hợp đồng ngoại thương

 

1. Về chủ thể .

Chủ thể tham gia hợp đồng là những thương nhân mang quốc tịch khác nhau ,qui chế thương nhân được xác định theo luật của nước thương nhân đó mang quốc tịch thương nhân, là tổ chức thì quốc tịch của thương nhân được xác định là quốc tịch của nước nơi .

– Đặt trung tâm quản lý (Pháp ,Đức).

– Đặt trung tâm hoạt động của tổ chức (Aicập ,Xêri)

2. Vềđối tượng của hợp đồng .

Là hàng hoá tồn tại thực tế ,có thể di dời được ,xác định phải được phếp giao dịch lưu thông trên thị trường .

3. Vềđồng tiền thanh toán      

Đồng tiền thanh toán trong hợp đồng ngoại thương ;là ngoại tệđối với ít nhất là một bên tham gia hợp đồng .Các bên có thể thoả thuận đồng tiền thanh toán làđồng tiền của bên bán hoặc bên mua của nước thứ ba bất kỳ .

4. Về pháp luật ứng dụng .

Nguồn luật áp dụng điều chỉnh các quan hệ hợp dồng mua bán ngoại thương phức tạp hơn rất nhiều so với các hợp đồng mua bán trong nước bao gồm điều ước quốc tế ,luật quốc gia và tập quán thương mại quốc tế .

 

Bình luận