Đặc điểm của hợp đồng ngoại thương

 

1. Về chủ thể .

Chủ thể tham gia hợp đồng là những thương nhân mang quốc tịch khác nhau ,qui chế thương nhân được xác định theo luật của nước thương nhân đó mang quốc tịch thương nhân, là tổ chức thì quốc tịch của thương nhân được xác định là quốc tịch của nước nơi .

– Đặt trung tâm quản lý (Pháp ,Đức).

– Đặt trung tâm hoạt động của tổ chức (Aicập ,Xêri)

2. Vềđối tượng của hợp đồng .

Là hàng hoá tồn tại thực tế ,sở hữu thể di dời được ,xác định phải được phếp giao dịch lưu thông trên thị trường .

3. Vềđồng tiền trả tiền      

Đồng tiền trả tiền trong hợp đồng ngoại thương ;là ngoại tệđối với ít nhất là một bên tham gia hợp đồng .Các đối tác sở hữu thể thoả thuận đồng tiền trả tiền làđồng tiền tài bên bán hoặc bên tìm của nước thứ ba bất kỳ .

4. Về pháp luật ứng dụng .

Nguồn luật vận dụng điều chỉnh những quan hệ hợp dồng tìm bán ngoại thương phức tạp hơn rất nhiều so với những hợp đồng tìm bán trong nước bao gồm điều ước quốc tế ,luật quốc gia và tập quán thương nghiệp quốc tế .

 

Rate this post

Bình luận