Định hướng phát triển doanh nghiệp Hải Phòng đến năm 2030

Với tư cách là kết quả của quá trình đổi mới và phát triển 30 năm qua, việc phân tích và nhận diện thực trạng nền kinh tế, doanh nghiệp ở chương III và dự đoán bối cảnh quốc tế trong giai đoạn mới cho phép dựng nên bức tranh thực trạng tổng thể hiện nay của nền kinh tế Hải Phòng theo sơ đồ SWOT với những đường nét chính như sau:

Bảng ma trận “SWOT” do tác giả lập cho phép tiếp cận bức tranh cho những doanh nghiệp Hải Phòng từ góc độ những điểm “mạnh – yếu” cũng như những “thách thức – thời cơ” mà những doanh nghiệp đang đối mặt. Tuy một số nội dung còn bị khuyết thiếu hoặc bị mờ, music nó giúp hình dung một cách tổng thể về phát triển, tăng năng lực khó khăn cho những doanh nghiệp Hải Phòng, với những đường nét được coi là vượt trội. Trên thực tế, những nội dung đó đã được phân tích khá sâu sắc và cụ thể ở nhiều dự án nghiên cứu, nhất là từ 5 năm trở lại đây. Để phục vụ mục tiêu “phát triển Doanh nghiệp và tăng NLCT của doanh nghiệp”, sự phân tích ở đây chỉ tập trung vào một số điểm “nhấn” của thực trạng, chủ yếu là mặt “tồn tại”, điểm “yếu”, theo quan niệm “hướng tới tương lai, hướng về sự phát triển” cho những doanh nghiệp Hải Phòng.

Từ thực tiễn phát triển doanh nghiệp của Hải Phòng giai đoạn 2005-2015 cũng như yêu cầu đặt ra với Hải Phòng trong sự phát triển tới 2025 định hướng 2030, đặc thù để thực hiện nghị Hội nghị lần thứ V- BCH TƯ khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân cũng như chương trình phát triển doanh nghiệp tới năm 2020 được Chính phủ đặt ra, cụ thể:

Theo mục tiêu đặt ra tại Quyết nghị 5 BCH TW khóa 12 “Phấn đấu tới năm 2020 với ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; tới năm 2025 với hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và tới 2030 với ít nhất 2 triệu doanh nghiệp” [80] và theo chương trình phát triển doanh nghiệp của Chính phủ tới năm 2020, cụ thể qua biểu đồ sau:

Với thành phường Hải Phòng, theo những phân tích ở chương 3 về thực trạng những doanh nghiệp đăng ký và hoạt động cũng như căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tới năm 2030, dự đoán số doanh nghiệp cần và với thể phát triển tới năm 2030 như sau:

Ko chỉ tập trung cao cho khởi nghiệp và tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp mà trong dự đoán còn tính tới phương án ban hành những cơ chế chính sách để tỷ trọng số doanh nghiệp hoạt động tăng xấp xỉ 90% so với số lượng doanh nghiệp đã đăng ký cũng như chất lượng, năng lực khó khăn của những doanh nghiệp đã đi vào hoạt động tốt hơn. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng của khối doanh nghiệp tư nhân cao tốc độ tăng trưởng của kinh tế thành phường. Phấn đấu đóng góp của khu vực DN tư nhân vào tổng sản phẩm trên khu vực (GRDP) đạt 51-53% vào năm 2020, 55-56% vào năm 2025 và đạt 60-65% vào năm 2030.

Rate this post

Bình luận