Cơ cấu thị trường tiền tệ ở Mỹ

Thị trường tài chính của Mỹ gồm 3 thị trường phòng ban: (i) Thị trường cổ phiếu; (ii) Thị trường trái phiếu và (iii) Thị trường tiền tệ; trong đó, TTTT là một phòng ban to, đóng vai trò quan yếu trong hệ thống tài chính của Mỹ. Đây là nơi những nhà băng, những tổ chức to, những tổ chức giao dịch, sắm bán, trao đổi nhằm nhu cầu vốn ngắn hạn và là nơi NHTW (Cục Dữ trữ Liên bang – FED) thực hiện những nghiệp vụ thị trường mở nhằm kiểm soát lãi suất và lượng tiền cung cho nền kinh tế.
TTTT của Mỹ là một thị trường phát triển, sở hữu tầm tác động tới những thị trường tài chính và tiền tệ khác trên toàn cầu, thể hiện qua những điểm chính sau:
(i) Số lượng thành viên tham gia thị trường rộng rãi; gồm:
– Người đi vay trên thị trường, là những nhà băng trong và ngoài nước; Bộ Tài chính; những doanh nghiệp; những cơ quan Chính phủ; Chính quyền những bang và địa phương;
– Người cho vay trên thị trường ngoài những đối tượng kể trên, còn sở hữu những tổ chức bảo hiểm, những quỹ hưu trí nhà nước và tư nhân, những quỹ tương hỗ, những tổ chức tín dụng;
– Những nhà môi giới (brokers);
– Những nhà giao dịch (sellers);
– Những nhà băng trung tâm tiền tệ (cash market/cash middle banks).
Trong đó, FED, Bộ Tài chính, những nhà môi giới và những nhà băng trung tâm tiền tệ (cash market/cash middle banks) giữ vai trò trung tâm.
(ii) Khối lượng mua bán trên thị trường rất to. Trị giá giao dịch hàng ngày lên tới trên 700 tỷ USD.
(iii) Những thành viên tham gia thị trường đều sở hữu chuyên môn cao, kỹ năng thuần thục danh dự, uy tín, độ tin cậy cao là yếu tố được đặc trưng coi trọng. Những nhà môi giới, những nhà đầu tư, người đi vay hàng ngày sở hữu thể thực hiện những giao dịch trị giá hàng tỷ USD chỉ thông qua điện thoại nhưng ít xảy ra tình trạng bội ước.
(iv) Là thị trường luôn đổi mới với rộng rãi những phương tiện, sản phẩm mới được đưa vào giao dịch.

Rate this post

Bình luận